Strandskyddet – Hot eller möjlighet för turistföretagen

Publicerad:
Självklart skall det tas hänsyn till strandskyddet men det måste finnas någon form där man kan tillgodose båda sidor, skriver Ulf Nordentjell. Foto: Håkan Strandman

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Det finns oftast en tänjbarhet i både regler och paragrafer, något som vår länsstyrelse ofta saknar och inte alls tar beslut som stöttar oss företagare trots att allmänheten i slutändan inte drabbas, skriver Ulf Nordentjell.

Det skall vara lätt att vara företagare, skrev kommunstyret för en tid sedan, men det känns tveksamt som läget är idag. Vi har kämpat i fem år med vår detaljplan på Bomstadbaden om strandskyddets vara eller icke vara. Regeringen har avslagit vår överklagan, trots att vi haft både värmländska riksdagsledamöterna samt kommunens fulla stöd.

Vi måste givetvis rätta in oss i ledet gällande beslutet, men vi kämpar vidare i principfrågan då detta inte bara är ett "Bomstadärende" utan även en viktig fråga för hela vår bransch. Jag är orolig över vad detta och troligen flera framtida beslut från myndigheter kommer hämma förutsättningarna för företagare i besöksnäringen som vill utveckla sig både i Värmland och i riket i gemen. Vi har nog med regler och paragrafer att ta hänsyn till än att bli motarbetade av myndigheter i vårt utövande.

Vårt ärende hade dock inte behövt gå så långt om länsstyrelsen från början haft en mer rimlig bedömning och inte en stelbent byråkratisk syn och tolkat den i sin hårdaste form. Det finns oftast en tänjbarhet i både regler och paragrafer, något som vår länsstyrelse ofta saknar och inte alls tar beslut som stöttar oss företagare trots att allmänheten i slutändan inte drabbas.

Så skriver du en debattartikel

Konstigt nog verkade denna tänjbarhet finnas vid länsstyrelsens beslut om Muminprojketet, där undantag beviljades från strandskyddet trots att ändamålet med området helt skulle ha ändrats. Tyvärr föll ju projektet men inte av denna anledning. Självklart skall det tas hänsyn till strandskyddet men det måste finnas någon form där man kan tillgodose båda sidor.

En ny strandskyddslag är ute på remiss där bl a Visita yttrat sig ”Det måste bli en större möjlighet att utveckla befintliga verksamheter för besöksnäringen i strandnära lägen – som även kan bidra till större tillgänglighet för exempelvis friluftslivet”. Vilket precis var fallet hos oss då vi tänker bygga en strandpromenad som medför 100 procent tillgänglighet av vår privatägda strand för våra nästan en kvarts miljon årliga gäster. Känns dock som detta lagförslag borde ha varit i hamn redan för att vara till någon nytta för vår del.

Länsstyrelsen skall även verka för landsbygdens utveckling samt skapa goda förutsättningar för företag och personer att verka i. Det känns inte riktigt som att länsstyrelsen i alla delar lever upp till denna målsättning.

Denna process har inte varit någon bra början för min son att börja sin karriär som entreprenör, risken är att unga företagare som hamnar i samma situation rentav slutar med sin verksamhet p g a all byråkrati eller drar sig för att starta ett nytt företag. Företagsklimatet i de flesta Värmlands kommuner har enligt senaste enkäterna sjunkit markant och jag tror det inte bara beror på kommunernas handläggning utan även att övriga myndigheters beslut avspeglar sig där.

Nu vill jag uppmana vår landshövding med beslutande tjänstemän att komma ut och besöka oss turistföretagare och få till en kreativ branschdialog där vi kan belysa problematiken att driva företag i vårt län. Tror även att det kan vara bra att några av våra värmländska riksdagspolitiker deltar i ett sådant möte.

Jag hoppas verkligen att det kan leda till något positivt och att det blir en bättre samsyn mellan länsstyrelsen, kommuner och oss företagare i dessa frågor. Näringsliv och strandskydd/allemansrätt behöver inte vara någon konflikt, det skall kunna vara en samverkan där båda sidor får nytta av våra fantastiska stränder.

Ulf Nordentjell

Bomstad

Självklart skall det tas hänsyn till strandskyddet men det måste finnas någon form där man kan tillgodose båda sidor, skriver Ulf Nordentjell.

Artikeltaggar

AllemansrättenBesöksnäringBomstadbadenByråkratiDebattKommunerLandsbygdLänsstyrelsenMuminStrandskyddUlf NordentjellVisita

Läs vidare