Låt folkbildningen stå fri

Debatt
PUBLICERAD:
Utan egen erfarenhet av folkbildningen är det svårt att bilda sig en uppfattning om vad som behöver utvecklas, skriver Ann-Katrin Persson, Johan Fyrberg och David Samuelsson.
Foto: Vilhelm Stokstad / TT
Studieförbunden utgör civilsamhällets själva ryggrad. Vi står för en infrastruktur som ingen annan är i närheten av, skriver Ann-Katrin Persson, Johan Fyrberg och David Samuelsson.

När människor fritt och frivilligt söker sig till varandra skapar de kittet som håller samhället samman. Det är det som är folkbildning.

För att lansera och presentera Studieförbundens 2020-talsprogram ”Bildning Förenar Sverige” har vi nu begett oss ut på en resa. Vi kallar den Bildningsresan. Den började i Kristianstad och avslutas i mars i Stockholm. Alla tio studieförbund kommer att delta och visa upp verksamhet som knyter an till de tio punkterna som finns i programmet. Med oss på resan är också de politiker som har störst makt över folkbildningen – ledamöter från alla åtta riksdagspartier i riksdagens kulturutskott.

Vi har särskilt lyft folkbildningens betydelse för integrationen av nya svenskar. Hur den genom att vara vardagsnära och deltagarstyrd når människor som annars skulle ha varit svåra att nå, som utrikes födda kvinnor med kort utbildning. När resan går vidare kommer vi att ta upp allt från tillit och demokrati till tillgång till kultur och hur folkbildningen kan bidra till en jämlik klimatomställning.

Folkbildningen är ifrågasatt från många håll i den dagspolitiska debatten. Det finns gott om politiker som gärna vill ta fram den stora släggan. Vi menar att det till viss del beror på brist på kontakt med folkbildningen och bristande kännedom om hur den fungerar. Utan egen erfarenhet av folkbildningen är det svårt att bilda sig en uppfattning om vad som behöver utvecklas. Därför blir en del av vårt uppdrag som branschorganisation att folkbilda våra politiker om folkbildningen. Så att vår dialog utgår från en gemensam bild av nuläget. Bildningsresan är en del av detta.

Studieförbunden utgör civilsamhällets själva ryggrad. Vi står för en infrastruktur som ingen annan är i närheten av. Vi finns i alla Sveriges kommuner, i byar, i citykärnor och förorter. Det skulle kosta miljarder att bygga upp det vi tillhandahåller från grunden.

Vi står nu inför ett val. Ska folkbildningen få vara som den är – fri och frivillig? Det finns många som inte tycker det. Många vill stänga ned delar av folkbildningen helt och införa en hård politisk styrning över resten. Då skulle mycket gå förlorat.

Folkbildningen är en fantastisk resurs. Under pandemin har vi anpassat oss, digitaliserat och hittat nya former. Men när vi nu nyfiket tittar fram ur vår karantän behöver människor åter fritt och frivilligt få mötas. Vi längtar efter att få möta dem på vår resa. Därför ger vi oss ut på Bildningsresan – för att bildning förenar människor. Bildning förenar Sverige.

Ann-Katrin Persson

Ordförande, Studieförbunden i samverkan

Johan Fyrberg

Vice ordförande, Studieförbunden i samverkan

David Samuelsson

Generalsekreterare, Studieförbunden i samverkan

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.