Hoppa till huvudinnehållet

Norra Värmlands första turistbroschyr

Publicerad:
Ångbåten Klara II.
Ångbåten Klara II. Foto: Okänd

Kanske man kan se den som norra Värmlands första turistbroschyr, löjtnant Wilhelm Edgrens ”Skildringar från Klarans stränder i norra Wermland” som kom ut 1884. Författaren skildrar en tur med ångbåten Klara II från Edebäck till Vingäng, de två ändstationerna. På hela denna sträcka flyter älven lugnt fram i serpentiner. Med alla meanderbågar mäter älvsträckan 104 kilometer på det 78 kilometer långa flodplanet.

Från sitt hem i Vingäng ivrade löjtnanten för att förbättra kommunikationerna uppöver Klarälvdalen. Han var med om att starta ett ångbåtsbolag redan 1862 och mycket tack vare hans engagemang byggdes väg ända upp till Långflon. Hans dröm om en järnväg gick dock om intet.

Från de olika orter som passeras bjuder författaren på historiska tillbakablickar men han beskriver också synintrycken.

Edgren beräknar att man på resan passerar ”omkring 70 hemman, 20 s.k. herresäten, nära nog lika många handelslokaler, 12 större och mindre skolhusbyggnader, 4 poststationer och 3:ne kyrkor, alla belägna på Klarans stränder”.

Från de olika orter som passeras bjuder författaren på historiska tillbakablickar men han beskriver också synintrycken.

Så startar färden norrut. På älvens västra sida ligger Gunnerud och på östra sidan Emtbjörk, där man ser en stor vitmålad byggnad – där är det handelslokal och garveri.

Om Edebäck, det sydligaste hemmanet i Ekshärads socken, kan han berätta att där finns järnvägs- och poststation samt en större lanthandel. Här slutar Klaran sitt lugna lopp mot söder och övergår åter till lite vildare karaktär.

Så startar färden norrut. På älvens västra sida ligger Gunnerud och på östra sidan Emtbjörk, där man ser en stor vitmålad byggnad – där är det handelslokal och garveri. På västsidan återigen ser man Överberga hemman där ett mindre skolhus uppförts vid stranden.

En ståtligare skolhusbyggnad syns på en högre platå på östsidan i Bergsäng, och där finns en enkel gästgivargård. Norrut, vid hemmanet Sälje, finns färja som binder ihop vägarna från öster och väster.

”Snart glider man förbi de på elfvens vestra strand belägna hemmanen: Nore, Elfdebäck och Snöre, hvilka ligga så att säga uti en klunga, samt det egendomligt belägna Nygård, hvilket arrenderas och bebos af Elfdals kronofogde, och är tillhörigt Uddeholms aktiebolag, som eger större eller mindre andelar i alla hemman i denna Ekshärads socken.”

Från Ekshärad återger författaren Fernows berättelse om stormannen Hök och pekar ut ”Elfdals kaptensboställe säteriet Öhna”.

På östra sidan finns Aurenahöjden, varifrån en jätte i vredesmod kastade en sten mot jätten på Ekesberget. Stenen blev sedermera degraderad till grindstolpe, enligt författaren.

Här börjar naturen bli mera nordisk och allvarlig, som Edgren ser det. Man lägger till vid Ekshärads gamla prästgård (Grinnemo enligt jordeboken), och här har Edgren drömmar om gamla tider med skön musikunderhållning i prosten Piscators gästfria hem. Han erinrar också läsaren om sägnen om bågskytten. Nära kyrkan finns ett större skolhus samt poststation och handelslokal.

På östra sidan finns Aurenahöjden, varifrån en jätte i vredesmod kastade en sten mot jätten på Ekesberget. Stenen blev sedermera degraderad till grindstolpe, enligt författaren.

Hemmanet Byn med nedre Älvdalens största skogsareal passeras, och mitt emot, på västra sidan, ligger gästgivargården Näs. Här skulle den omtvistade Kongsvinger–Mora-järnvägen gå över Klarälven. Norr därom är Hara ”af hvilket sannolikt Hökes Hara fått sitt namn, som i tidens längd förbytts till Ekshärad”.

På västra sidan ligger Södra och Norra Loffstrand med det lövskogsomslutna jägmästarhemmet Löfstrand. Här har Schröders jaktkamrater Dahlman och von Below bott.

Hemmanen Östra och Västra Tönnet glider man förbi. I den västra delen har Uddeholmsbolaget ett jägmästarboställe. Vidare passerar båten Hornäs och Stakerud på älvens östra strand. På västra sidan ligger Södra och Norra Loffstrand med det lövskogsomslutna jägmästarhemmet Löfstrand. Här har Schröders jaktkamrater Dahlman och von Below bott.

På andra sidan älven syns ett anspråkslöst skolhus. Här går färja över älven. Efter att ha passerat det lilla näpna lantstället Novilla lämnar man Ekshärad socken och träder in i Norra Ny. Här blir bergen närmre och högre ”och nedom dessa vågformiga bergshöjder ligga hemman efter hemman i den lugna, stilla och tysta dalen på den majestätiska flodens stränder”.

Ångbåten lägger till vid gästgivargården Fastnäs där en större handelslokal finns. På andra sidan älven finns hemmanet Åstrand. Här finns färja och den backiga och svåra vägen går ömsom på östra och ömsom på västra sidan älven. Man glider förbi större och mindre hemman. Edgren noterar att hemmanen är märkbart bättre och snyggare bebyggda än i nedre Älvdalen.

”Något norr om Kyrkebol på älvens västra strand är det stora hemmanet Osebol beläget, där en vit reveterad tvåvåningsbyggning framstår, tillhörig en s.k. storbonde. Här finnes färja varöfver landsvägen går till Fryksdalen.”

Mjönäs, Segenäs samt Södra och Norra Torp passerar man, de ligger alla på västsidan, medan gästgiveriet Gravol med flera skiffertaksklädda byggnader ligger på östra sidan. I Kårbol på västsidan ser man en större vit byggnad med glänsande zinktak. På östra stranden passeras Elindebol med en tvåvåningsbyggnad täckt med skiffersten. På samma sida ligger Kyrkebol, där den tidigare kyrkan låg. Där ligger nu prästgården.

”Något norr om Kyrkebol på älvens västra strand är det stora hemmanet Osebol beläget, där en vit reveterad tvåvåningsbyggning framstår, tillhörig en s.k. storbonde. Här finnes färja varöfver landsvägen går till Fryksdalen.”

I Södra Stöllet finns kyrka, gästgivargård, skolhus och handelslokal. På andra sidan älven ligger ”det nätta, vackra och välbebyggda Björbyholm som ägs och bebos av ortens kronolänsman”. Där lägger ångbåten till vid faktoriet för att hämta varor som kommer genom Fryksdalen.

På älvens motsatta sida ligger Ljusnäs, ”vars yttre ger tillkänna ett allmänt välstånd”. Åter till östsidan far man förbi ett litet skolhus, ”romantiskt beläget i en omgivande lövskog på en frodig gräsmatta”.

I Norra Stöllet avlastas varor vid en handelslokal, där även poststation är anordnad. I Värnäs, på östra stranden, finns handelslokal, och vid Värån har en tullmjölskvarn anlagts. Väråns vatten har visat sig vara järnhaltigt och gyttja för hälsobad finns att tillgå.

På älvens motsatta sida ligger Ljusnäs, ”vars yttre ger tillkänna ett allmänt välstånd”. Åter till östsidan far man förbi ett litet skolhus, ”romantiskt beläget i en omgivande lövskog på en frodig gräsmatta”.

Norr därom kommer man till Ljusnästorp med en tvåvånings vit byggnad, täckt med järnplåt, och dessutom en såg som drivs med lokomobil.

Gränsen mellan Norra Ny och Dalby utgörs av Femtan, där det funnits ett industriområde med kvarn och järnbruk.

I Munkebol längre norrut ska en kyrka ha stått (och rester finns kvar i älven). Ambjörby på samma sida har välbebyggd handelslokal och Månäs på västsidan är nordligast i Nysockna.

Gränsen mellan Norra Ny och Dalby utgörs av Femtan, där det funnits ett industriområde med kvarn och järnbruk.

I Hjällstad på västsidan fanns tidigare ett komministerboställe, som kan ha använts på Likenäs kapells tid.

Efter Mörbacka och Kattstjärten på östsidan kommer ångaren till Backa, där skolhus och handelslägenet finns. Westby på västsidan hyser Älvdalens första ölbryggeri och det är en del av Amnerud som ligger på östsidan. Norr om Westby följer Brönäs och Baggerud, Möre och Uppgården.

I Likan har funnits järnbruk och kvarn, även kyrka. Likanå herrgård ligger naturskönt.

Södra och Norra Transtrand på östsidan har en handelslägenhet och en herrgård med många slags fruktträd och andra växter. Dessutom uppe på höjden ett skolhus. Norrut ligger Likenäs med nybyggt tingshus och en vit reveterad tvåvåningsbyggnad som hyser en storbonde. I Likan har funnits järnbruk och kvarn, även kyrka. Likanå herrgård ligger naturskönt.

Norrut ligger ”Uggenäs välbebyggda hemman” och Långav med sin reveterade kyrka ombyggd på 1850-talet. I närheten ligger också sjukhus och tre handelslokaler.

På östsidan ligger Ransby med nybyggd prästgård och gästgivargård med poststation.

Färden går förbi Södra Persby på samma sida och Norra Persby med dess skans. I Branäs i det mäktiga bergets skugga ligger en stor och vacker skolhusbyggnad.

På östsidan ligger Ransby med nybyggd prästgård och gästgivargård med poststation.

Vid Vingängsjön, vid meanderloppets början, tar färden slut. Vingäng med löjtnantens bostad ligger på västra sidan, men ångbåtens slutstation är på den östra där Ovansjöbygden tar vid, alldeles norr om Munkkällan, där pilgrimsvandrare sägs ha haft sitt rastställe.

Artikeltaggar

AmbjörbyBergsängBranäsDalbyEdebäckEkshäradFamiljFastnäsKrönikorLångflonLikenäsNöje/KulturRansbyStölletTorleif StyffeTranstrandVärnäs

Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.