Stopp i centrum

Ledare
PUBLICERAD:
Förbjud enligt S.
Foto: Tommy Andersson

Socialdemokraterna i Karlstad visar verkligen att de inte är att lita på när det kommer till stadsutveckling. De svänger om Skut- och Månsberg i desperat jakt efter profilfrågor. Nu lägger de ett förslag som i praktiken skulle ta död på centrumhandeln. Samma handel de säger sig vilja värna när de vill stoppa sällanköpshandel på Månsberget, vilket nämndordföranden Erik Nilsson (KD) också påpekade.

Nyligen framgick det vid ett sammanträde i stadsbyggnadsnämnden att S vill förbjuda biltrafik på Hamngatan i samband med att det byggs ett resecentrum. Det är illa nog att Hamngatan smalnas av till en fil i vardera riktningen bara för att man prompt vill klämma in länsbussarna där. Men S-förslaget skulle effektivt omöjliggöra det mesta av centrumtrafiken. Och då får vi en död stadskärna.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.