Insändare: ”Kommunen minskar syretillgången för Karlstadsborna”

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten vill inte ha ett nytt handelsområde på Månsberget i Karlstad.
Foto: Håkan Strandman
Hur skall Karlstads kommun kunna ersätta förlorad syretillgång med fördubblad mängd koldioxid?
Månsberget står inför en evig förvandling, till en miljö som aldrig kan återuppstå till sitt nuvarande tillstånd!

Ett stort skogsområde med mycket gammal furuskog skall huggas ner, den ödelagda markytan skall jämnas till genom sprängningsarbeten och muddring och fyllas på med stora mängder singel, grus och sand innan ett byggföretag kan börja uppföra den nya av politikerna så efterlängtade butiken för stora, skrymmande varor.

Förvandling av den gröna skogen, ett ”ställe att älska” för alla utom för Karlstads politiker, vilka trots sina uttalanden om ”att älska gröna ytor”, med vett och vilja säger ja till att tonvis av syre från skogen går till spillo och att dubbelt så mycket koldioxid träder in i dess ställe genom att hugga ner träden, syreproducenterna, och säga ja till efterföljande byggprocesser, koloxidproducenterna.

Är det verkligen försvarbart att kommunen genom sina beslut minskar syretillgången för Karlstadsborna och ökar risken för försämrad hälsa genom utökade koldioxidhalter? Var finns miljötanken? ”Socialt och miljömässigt ansvar ger nästa generation en bra framtid”, så står det skrivet! Men kommunens värdegrund skall kanske inte alltid vara vägledande, eller..?

Hur kommer miljön att försämras genom den myckna och tunga maskinpark i verksamhet och tung trafik som krävs under hela byggprocessen? Tung trafik till och från området blir ju en nödvändighet även efter det handelsområdet är färdigbyggt!

Finns det inte redan i dag tillräckligt med butiker i Karlstad som säljer vitvaror, byggvaror och andra skrymmande varor, även i Månsbergets närhet, eller hur?

Rune Wallquist

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.