Insändare: ”Vi ser över våra priser och vårt biljettutbud”

Insändare
PUBLICERAD:
”Attraktiva biljetter är en viktig faktor för att fler ska välja att resa hållbart”, skriver David Widlund, marknadschef, Region Värmland, i ett insändarsvar.
Foto: Christer Wik
Svar till Kerstin Wennerström, NWT 1 november

Tack för ditt inspel och för ditt engagemang kring hur vi kan göra kollektivtrafiken bättre. Region Värmland har en process i gång där vi ser över våra priser och vårt biljettutbud för våra varumärken Karlstadsbuss och Värmlandstrafik. Fokus inför 2022 har varit att skapa en enkelhet och en tydlighet genom att harmonisera priser och utbud i all vår kollektivtrafik.

Från och med den 12 december kommer vi, som ett resultat av det arbetet, exempelvis att erbjuda en student- och seniorrabatt i hela länet! Ett annat resultat är att vi slår samman de två tätortszonerna Hammarö-Karlstad till en zon. Den större zonen innebär att Karlstadsbuss nuvarande enkelbiljetter och periodkort gäller i ett större område och att vi får flera nya periodkort i Värmlandstrafiks sortiment. Viktiga steg på vägen!

Arbetet med att utveckla vårt erbjudande fortsätter och när det kommer till priser behöver vi ta hänsyn till många olika perspektiv. Vi behöver göra ordentliga konsekvensbeskrivningar innan vi gör förändringar som påverkar många människor på olika sätt. Ett enhetspris motsvarande det som finns i Stockholm, med en enda zon för hela Värmland, kommer sannolikt att leda till högre priser för de kortare resorna, om inte den skattefinansierade andelen av biljetten ökar. Det är helt klart ett komplext pussel. Attraktiva biljetter är en viktig faktor för att fler ska välja att resa hållbart och jag hoppas att du framöver kommer att uppskatta många av de erbjudanden som vi presenterar.

David Widlund

Marknadschef, Region Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.