Hoppa till huvudinnehållet

Friskolorna söndrar vårt samhälle

Publicerad:
Vi kan inte tillåta att aktiebolag får härja vidare och obehindrat tjäna storkovan på våra barns utbildning och framtid! Detta system skapar segregation och söndrar vårt samhälle, skriver Lena Skoglund och Birgitta Barrefors Ivansson.
Vi kan inte tillåta att aktiebolag får härja vidare och obehindrat tjäna storkovan på våra barns utbildning och framtid! Detta system skapar segregation och söndrar vårt samhälle, skriver Lena Skoglund och Birgitta Barrefors Ivansson. Foto: Martina Holmberg / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Friskolesystemet bidrar till ökade skillnader i samhället då elever med olika social bakgrund delas upp i olika skolor, skriver Lena Skoglund och Birgitta Barrefors Ivansson.

Segregationen är ett hot mot vår demokrati. De växande klyftorna motverkar ett öppet, tryggt och jämlikt samhälle. Det svenska skolsystemet är en av orsakerna. I Sverige ska alla elever ha tillgång till samma utbildning med samma kvalitet. Detta har satts ur spel.

Friskolesystemet bidrar till ökade skillnader i samhället då elever med olika social bakgrund delas upp i olika skolor. Varför är det så här?

1. Kösystemet

Kösystemet används främst av föräldrar med eftergymnasial utbildning, d v s de som har kunskap om hur systemet fungerar. Det gör att nyinflyttade och familjer med lägre utbildning och inkomst inte ges samma möjlighet att välja skola.

Så skriver du en debattartikel

2. Fri etableringsrätt – Vem som helst kan starta en skola

Om ett företag vill starta en skola i en kommun så är det staten, via Skolinspektionen, som beslutar. Kommunen har tagits ifrån möjligheten till att bestämma själv och därmed försvåras kommunens planering av skolverksamhet.

3. Samma skolpeng

Skolpeng är den summa pengar en skola får för varje elev från staten. Men häng med nu för det här känner inte många till. När en elev lämnar den kommunala skolan ökar kostnaden för kommunen eftersom färre skolpengar ska betala samma hyra och samma lönekostnad. När kostnaden för kommunen ökar höjs skolpengen och då måste den fristående skolan ersättas med motsvarande belopp per elev. Lagen säger att skolpengen ska vara lika för kommunala och fristående skolor.

Om den kommunala skolan därefter går med underskott ska friskolorna kompenseras för det också, trots att de inte fått några ökade kostnader. Det blir en ond cirkel som kommunerna får väldigt svårt att ta sig ur och det blir barnen i de kommunala skolorna som blir lidande när kommunerna måste skära ner. Kommunen har ett större ansvar eftersom de ska tillhandahålla en skolplats för alla elever. Om en fristående skola lägger ner måste kommunen genast erbjuda eleverna plats. Utredningen “En mer likvärdig skola “har visat att fristående skolor är systematiskt överkompenserade för ett ansvar och kostnader de inte har.

4. Vinstdrivande skolaktiebolag

Friskolorna skapar vinst genom att spara in på det som egentligen ska gå till eleverna. Vinsten, d v s våra skattepengar, delas ut till aktieägare eller används till att starta nya skolor och öka vinsterna än mer samtidigt som kommunernas ekonomi dräneras. Skattepengarna ska gå till elevernas utbildning och inte till aktieägarna.

Vi kan inte tillåta att aktiebolag får härja vidare och obehindrat tjäna storkovan på våra barns utbildning och framtid! Detta system skapar segregation och söndrar vårt samhälle.

De förhållanden som nu råder i riksdagen medger inget stöd för att ändra finansieringsformerna för fristående skolor i Sverige. Svenska folket börjar mer och mer förstå det sjuka i den nuvarande modellen.

Samma politiker som en gång tog beslut om friskolereformen och skolpengens utformning finns bland skolföretagens ägare, i deras styrelser och lobbyorganisationer. Dessa starka krafter vill absolut inte ändra på det nuvarande systemet. De skriker högljutt för varje förslag som hotar affärsmodellen.

Vi vill alla leva i ett öppet, tryggt och demokratiskt samhälle och grundförutsättningen för detta är att vi ser alla människors lika värde och rätt till utveckling, utbildning och ett självständigt liv. En skola där alla barn träffas oberoende av uppväxtvillkor skapar förståelse och känsla för varandra och är grundstenar i framtidens samhällsbygge. Det är dags att sätta ner foten nu.

Lena Skoglund

Före detta rektor

Birgitta Barrefors Ivansson

Lärare

Artikeltaggar

DebattDemokratiFriskolorGrundskolanGymnasieskolanKommunerSegregationSkolinspektionenSkolpengSkolpolitikSkolval