Hoppa till huvudinnehållet

Brev till ledarsidan: Staten måste överta huvudansvaret för skolan

Publicerad:
Besparingspolitiken leder oss till slutsatsen att staten måste kliva fram och överta huvudansvaret för skolan och dess finansiering, skriver Johanna Jaara Åstrand (bilden) och Pontus Larson.
Besparingspolitiken leder oss till slutsatsen att staten måste kliva fram och överta huvudansvaret för skolan och dess finansiering, skriver Johanna Jaara Åstrand (bilden) och Pontus Larson. Foto: Anders Wiklund/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Långt ifrån alla skolor har i dag en tillfredsställande tillgång till speciallärare, specialpedagoger, skolkuratorer, skolpsykologer och andra viktiga kompetenser, skriver Johanna Jaara Åstrand och Pontus Larson.

Svar till ledare (20/10).

I ledaren från den 20 oktober så uppmärksammas Lärarförbundets rapport om förekomsten av hot och våld i skolan. Omfattningen av hot och våld mot lärare i våra skolor har nått en nivå som inte borde kunna accepteras.

NWT ställer i ledaren frågan vilka samhällsproblem som Lärarförbundet anser att politikerna behöver ta tag i för att komma åt problemen. Så vad anser vi behövs? Mer förebyggande insatser i skolan? Ja. Mer ordning och reda? Ja, inte minst behövs tydliga lagreglerade befogenheter för lärare att gripa in mot incidenter som rubbar trygghet och studiero. Ett tydligare ansvarstagande från lärarnas arbetsgivare? Ja. Mer dialog med vårdnadshavare? Ja. En bred diskussion i hela samhället om värderingar och acceptabelt beteende? Ja. Sociala insatser som inte har med skolan att göra? Ja. Allt det här behövs. Men framför allt måste politikerna sluta bortse från en obehaglig sanning: Det behövs resurser.

Vi pekar på att de flesta kommuners återkommande nedskärningar på skola och utbildning under senare år får konsekvenser. Besparingspolitiken leder oss till slutsatsen att staten måste kliva fram och överta huvudansvaret för skolan och dess finansiering. Långt ifrån alla skolor har i dag en tillfredsställande tillgång till speciallärare, specialpedagoger, skolkuratorer, skolpsykologer och andra viktiga kompetenser.

Vi behöver också ha mindre lärgrupper för att ge bättre förutsättningar till studiero och ökat studieresultat. Vidare skulle tryggheten i våra skolor vinna enormt på väl fungerande fritidshem. Det skulle behövas en nationell satsning på fritidshemmen i form av fler legitimerade lärare, mindre gruppstorlekar och ändamålsenliga lokaler.

Rapporten visar att hot och våld förekommer i alla typer av skolor. Det är inte bara ett problem i skolor i utsatta områden, eller i skolor där elevsammansättningen ser ut på ett visst sätt. Skolorna behöver därför ges en bred uppsättning av verktyg för att följa upp och förebygga hot och våld och samhället behöver sluta upp bättre och tidigare runt alla barn. Alla elever förtjänar en ärlig chans – inte en resursfattig skola.

Johanna Jaara Åstrand

Förbundsordförande, Lärarförbundet

Pontus Larson

Ordförande, Lärarförbundet Karlstad

Artikeltaggar

FörskolorGrundskolanGymnasieskolanHotJohanna Jaara ÅstrandKommunerLärareLärarförbundetLedarePontus LarsonSkolpolitikUtsatta områdenVåld