Hoppa till huvudinnehållet

Fler alternativ i vården behövs

Publicerad:
Nätläkare ska ingå i samma ersättningssystem som resten av vården, nå alla invånare, och bli en ekonomiskt hållbar vårdform, skriver Jens Östergren.
Nätläkare ska ingå i samma ersättningssystem som resten av vården, nå alla invånare, och bli en ekonomiskt hållbar vårdform, skriver Jens Östergren. Foto: Janerik Henriksson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

De olika nätläkartjänster som växt fram visar på ett behov som den traditionella vården inte har lyckats möta. Behov som är berättigade och egentligen ganska blygsamma, skriver Jens Östergren.

Efter åren med reformer för att stärka välfärden och valfriheten under Alliansregeringen kändes det som att vi äntligen fått rätt fokus för hur vi utvecklar den gemensamma välfärden. Den socialdemokratiska ryggmärgsreflexen att politiker och tjänstepersoner måste vara de som har sista ordet verkade vara förpassad till soprummet. Tyvärr kan tydligen även dåliga politiska idéer och tankefigurer återanvändas och återvinnas. Men med Vänsterpartiets framgångar i opinionen är risken stor för fler krav på att valfriheten för den enskilda människan backas tillbaka.

Ett exempel från den värmländska politiken är Socialdemokraternas motion om att stoppa utbetalningar till nätläkare. Något som vi i Centerpartiet naturligtvis motsätter oss.

De olika nätläkartjänster som växt fram visar på ett behov som den traditionella vården inte har lyckats möta. Behov som är berättigade och egentligen ganska blygsamma. Att få prata med en medicinsk kunnig person för att få råd och hjälp när man behöver det, inte när vårdcentralen är öppen eller 1177 kan svara.

Så skriver du en debattartikel

Nätläkarna är ett nytt komplement till den traditionella vården och behöver putsning, inte förbud, för att fungera optimalt.

På Centerpartiets partistämma förra månaden fattades ett antal beslut som berör nätläkarna och behovet av deras tjänster. Beslut som ska göra val av vårdgivare säkrare för patienten och vårdkedjan starkare. Ska vården kunna utvecklas och vara likvärdig i hela landet behövs bättre strukturer än idag, bland annat vill vi:

● Att alla regioner ska få i uppdrag att kunna erbjuda både fysiska och digitala besök.

● Nätläkare ska ingå i samma ersättningssystem som resten av vården, nå alla invånare, och bli en ekonomiskt hållbar vårdform. De behöver regleras så de fungerar även när patient och läkare befinner sig i olika regioner, och säkrar patienters rättigheter.

● Man ska kunna lista sig hos vilken vårdgivare som helst, oberoende av patientens hemmaregion. För patienten ska vårdgarantin i primärvården gälla hos den utförare patienten är listad hos.

● Heltäckande e-hälsokonton för alla invånare ska införas.

● Ersätt dagens motstridiga lagar med en ramlagstiftning för data och integritet. Människors äganderätt över sin egen medicinska information måste säkerställas.

Ska hela landet kunna leva måste man vara trygg med att sjukvård och omsorg fungerar när man behöver den. För att fixa det behöver vi mer mångfald och innovationer, inte färre.

Jens Östergren (C)

Regionpolitiker och ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Värmland

Artikeltaggar

1177 VårdguidenCenterpartietDebattDigitala tjänsterDigitaliseringE-hälsaJens ÖstergrenLäkarePrimärvårdRegion VärmlandSjukvårdSocialdemokraternaVänsterpartietVårdcentraler