Insändare: Nio oroliga föräldrar: ”Överväger att anmäla Engelska skolan”

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
”Nio mycket oroliga föräldrar” larmar i en insändare om en ohållbar situation på Internationella Engelska skolan i Karlstad efter en händelse som de överväger att anmäla till Skolverket och Skolinspektionen.
Foto: Mikael Lindblom
Våra barn började från denna hösttermin på Engelska skolan i Karlstad. Vi har imponerats av skolans dokument och skrivelser om att vara en skola där barnens bästa alltid är i fokus. Men helt plötsligt är allt annat än elevernas mående och lärande viktigast.

Vi har under dessa första månader imponerats enormt av lärarnas arbete. Deras genuina intresse för barnen. Hur de tar tag i saker direkt. Att de aldrig accepterar någon form av mobbning. Hur de bygger relation med eleverna. Vi hör att våra barns lärare är ute på skolgården och leker med barnen. Vi hör vårt barn med kompisar när de pratar om sina mentorer.

De tycker så mycket om dem och har ett enormt förtroende för dem. Som lärare är de otroligt duktiga i sina ämnen och barnen är imponerade över hur mycket de kan och hur duktiga de är på att lära ut sina kunskaper. Allt prat kring friskolor i den allmänna debatten är utifrån vad vi sett helt fel.

Det talas om hur friskolorna måste ta sina pengar från eleverna och undervisningen för att kunna gå med vinst. För oss är det helt oväsentligt om skolan går med vinst så länge de ger våra barn en bra skola. Det finns specialpedagoger, skolsköterska, kurator, vaktmästare, städpersonal och activityleaders som är ute på gården alla raster. Dessutom sker saker kring extra pedagogisk hjälp snabbt och den finns nära den ordinarie verksamheten.

Eleverna har nya, fina och moderna läromedel. Alla får en skoldator och undervisningen är lagomt varvad analog och digital. Kommunikationen via plattformen Schoolsoft är rigorös. Närheten till barnens skolgång fantastisk med pedagoger som planerar tydligt och gör oss föräldrar delaktiga. Vårt barns lärare i samhällskunskap skickar tydliga mejl med jämna mellanrum och härlig återkoppling. Tänk att komma hem en fredagskväll från jobbet och få ett mejl där han berättar hur fint klassen lyckats på provet. Mejl där vi blir delaktiga med fullt av material som hjälper oss att kunna hjälpa våra barn. Till och med har vi blivit uppringda bara för att få höra fina saker om vårt barn och om något bra som gjorts som han vill uppmärksamma. Härliga samtal där vi känt sådan tacksamhet och beundran över en enskild lärares engagemang.

Det är rent och fint på skolan. Ordning och reda. Ett bra språk och tydliga regler. Inte en massa olika valmöjligheter som förvirrar tillvaron utan strukturer och ramar som inger trygghet. Skolmaten är helt fantastisk. Leksaker på skolgården i massor och ett skolbibliotek med en egen bibliotekarie. Högläsning varje vecka på schemat. En rektor som alla barnen tycker otroligt mycket om. Han kommer till skolgården och leker med barnen. Rör sig hela tiden ute i verksamheten, eleverna känner honom och han står i ingången på matsalen och spritar händerna på barnen. I en av våra barns klasser är mentorn activity leader. Hon har en fantastisk kontakt och relation med barnen eftersom hon är ute med dem på alla raster och lär känna dem på ett fint sätt. Samtidigt tydlig, sträng och rättvis på ett föredömligt sätt.

Så vi är egentligen så nöjda.

Men så kommer en händelse och det visar sig att helt plötsligt går skolan och dess rektor helt emot allt man säger sig stå för. Helt plötsligt är allt annat än elevernas mående och lärande viktigast. Den ordinarie läraren i ett av skolans kärnämnen ersätts av en vikarie utan utbildning.

Vederbörande behärskar inte engelska. Läraren kan knappt uttrycka sig på svenska och förstår allt mindre vad vi föräldrar eller våra barn säger. Vi har haft kontakt med läraren och vederbörande har inte tillgodogjort sig det mest basala av vårt samtal efter tio minuter utan går till vårt barn senare och framför något helt annat. Läraren skriker i klassrummet så att barn har gått till sin mentor och gråtit.

Läraren ska skriva på tavlan men kan inte hur man använder små och stora bokstäver. Vederbörande har till och med berättat för klassen att hen inte kan klockan. Eleverna kan inte läsa vad hen skriver. De förstår inte vad hen säger när hen förklarar och läraren förstår inte när eleverna förklarar vad de behöver hjälp med. Eleverna har istället fått börja gå runt i klassrummet och vara lärare.

Föräldrar och elever skriver mejl till skolans rektor. Rektor kallar till sig läraren som instrueras av rektor att prata med klassen och höra sig för vad hen kan förändra. Men inte ens det uppfattas korrekt utan läraren går in i klassrummet och pressar fram vilka elever som skrivit till rektorn. En elevdemokratisk vidrighet. Oförlåtligt. Oförståeligt och något som kan sätta djupa spår för ett barns förtroende för vuxenvärlden och personalen på sin skola. Detta hände specifikt i en av klasserna men problemen är de samma i alla klasserna. Vi som skriver har barn i alla klasser i den aktuella årskursen på skolan.

Att det är svårt att hitta behöriga lärare vet vi. Men att inte kunna hitta någon som tillfälligt kan undervisa en grundskoleklass och samtidigt förstå svenska eller engelska är obegripligt.

Hur kan en skola som menar sig stå för punktlighet, tydlighet, tvåspråkighet och hög akademisk standard låta en lärare som inte behärskar något av elevernas språk, som inte har lärarlegitimation, som inte kan skriva svenska hjälpligt, som inte kan hjälpa eleverna eller förstå vad de säger och som kan tänka sig att skrika i klassrummet så att de skräms eller helt regelvidrigt tvinga fram erkännanden om att de berättat om hen för rektorn, anställas på Engelska skolan och tillåtas undervisa våra barn i ett av skolans kärnämnen? Vi accepterar inte detta och överväger att anmäla brist till Skolverket, Skolinspektionen och flytta våra barn till annan skola.

Är detta vad ni lovade oss när vi valde att flytta vårt barn till er skola?

Nio mycket oroliga föräldrar

***

SVAR DIREKT: ”Ingen lätt situation att komma in som vikarie”

För mig som rektor är det oerhört viktigt att få feedback från både elever och vårdnadshavare. Jag är mycket glad att höra att det finns så mycket med vår skola och läsåret hittills som uppfattas som positivt. Mina lärare och övrig personal jobbar mycket aktivt för att skapa de bästa förutsättningarna för eleverna. Jag är tacksam över att det märks.

Att vara lärare är ett krävande jobb och många beslut måste tas varenda lektion. Även som rektor finns det beslut som är mycket krävande. När jag uppmärksammades på situationen som beskrivs i insändaren såg jag omedelbart till att sätta in alla resurser som finns för att stödja alla inblandade, och inte minst för att säkra kvaliteten i skolan. Det är ingen lätt situation att komma in som vikarie mitt i terminen.

Mina elever är mycket viktiga för mig och jag jobbar för en organisation och en skola med höga krav på att det ska finnas en trygg och högpresterande arbetsmiljö. Jag kommer aldrig att släppa det ansvaret, och vi kommer fortsätta att arbeta för att säkra kvaliteten i skolan.

Det är ledsamt att behöva läsa i tidningen om sådant som fungerar mindre bra, för vi vill så klart att föräldrarna kommunicerar direkt med oss i skolan. Jag har redan haft samtal med föräldrar, men om någon vill ha mer specifik information är de välkomna att kontakta mig.

Brian Tucek

rektor Internationella Engelska skolan i Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.