Insändare: Ständig jakt i skogen - kamp på liv och död

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten tycker att bristen på demokrati inom rovdjurspolitiken är ett problem.
Foto: NWT Arkiv
Signaturen "Undrande" ställer frågan varför en jägare släpper sin jakthund i ett vargrevir, och menar att det är en orolig tid i skogen när skjutglada jägare är ute i skogen under älgjakten.

Det är som om personen ifråga inte förstår att det pågår en ständig jakt i skogen och en kamp på liv och död. Och som inte har studerat länsstyrelsens vargrevirkarta.

Att jaga med hund i skogen har människan gjort i 10 000-tals år, gråhundar har hittats i gravar från stenåldern. Rovdjur har alltid funnits, men varierat i antal utom under slutet av 1900-talet då skogarna i mångt och mycket varit fria från varg. Att vargstammen på 2000-talet tillåtits växa såsom i Sverige har absolut inte rimmat med de demokratiska beslut som tagits på riksdagsnivå.

Det är bristen på demokrati inom rovdjurspolitiken som är problemet.

Hade vi haft en fungerande förvaltning av vargstammen där beslutsfattande myndigheter följt riksdagsbeslut och folkviljan i vargtäta områden hade vi aldrig haft problem. Vargen hade sluppit få representera den upplevda demokratibristen utanför städerna.

Detta är ingen enskilt avgörande fråga för landsbygden, men en av de viktiga delarna som måste fungera om vi ska hålla ihop landsbygd och stad. Utan respekt för folkviljan på landsbygden, blir polariseringen än större.

Jag undrar vem som vinner på det?

Värna demokratin

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.