Solcellspark i centrala Skoghall?

Debatt
PUBLICERAD:
Det är därför av stort värde att ett uppdrag ges till servicenämnden att se över vilka takytor som är lämpliga för placering av solceller, skriver Bosse Henriksson och Ola Johnsson.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Däremot är den tänka placeringen av solcellsparken, som bifalls av nuvarande majoritet, inte genomtänkt enligt vår bedömning, skriver Bosse Henriksson och Ola Johnsson.

Hammarö Energi AB, som är ett kommunalt bolag, har tankar på att investera i en solcellspark. Det anser vi är ett bra initiativ, med det finns alternativa vägar att gå. Tanken att förse kommunala fastigheter med el, producerat på ett miljövänligt sätt, är naturligtvis ett bra bidrag till ett hållbart samhälle.

Däremot är den tänka placeringen av solcellsparken, som bifalls av nuvarande majoritet, inte genomtänkt enligt vår bedömning. Den tänkta placeringen på ängsmarken längst Industrileden strax intill Hammarö Utbildningscenter är i dag är ett stort grönområde, vilket vi vill bevara. Vi ser heller inte att markförhållandena är lämpliga för någon typ av byggnation. Området är ett översvämningsområde vilken kan komma att ge höjda produktionskostnader och problem med den framtida driften av parken.

Det tänkta området ligger i direkt anslutning till Lunneviområdet som vi anser är ett framtida utvecklingsområde för bostäder. Därför är det heller inte lämpligt att placera en solcellspark i ett centralt läge på Skoghall. Det ligger i sakens natur att spara närliggande grönområden i direkt närhet till ett område som är utpekat som ett framtida utvecklingsområde för bostäder.

Vi menar att ärendet ska återemitteras i syfte att finna en lämplig plats för uppförandet av solcellsparken. De negativa effekterna på omgivande områden som det tänkta förslaget har, kommer att påverka intilliggande områden i kanske 30-35 år i framtiden.

En alternativ väg att nå miljömålet kan vara att se över kommunens byggnader. Kommunen förvaltar och äger byggnader som sammantaget har cirka 100 000 kvadratmeter takyta. Det är därför av stort värde att ett uppdrag ges till servicenämnden att se över vilka takytor som är lämpliga för placering av solceller.

Därefter övervägs om samarbete kan inledas med något/några av de företag som erbjuder solpaneler. Den externa aktören hyr takyta och installerar därmed solpanelerna på de utpekade lämpliga taken. Kostnader för investeringar och risken landar därmed inte på kommunen eller ett kommunalt bolag. Kommunens syfte är inte att bli en kraftproducent utan åtgärden ska ses som ett sätt att sänka kommunens kostnader för elektrisk energi på ett miljövänligt sätt.

Vi har enligt vår bedömning fortfarande möjligheten att genom en återremiss, på ett för Hammaröborna genomtänkt sätt som inte skapar problem i framtiden, ta fram en plan för införandet av ren el genom exempelvis solceller. Hur ser du, som bor på Hammarö på sådana fastlåsningar av centralt belägen mark i direkt närhet till Klarälven som nu ligger på bordet för beslut att genomföra? Hör gärna av dig till oss.

Bosse Henriksson

Ola Johnsson

Moderaterna Hammarö

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.