Välfärden behöver fler entreprenörer

Debatt
PUBLICERAD:
Men den visar ändå på potentialen som finns i både civilsamhället och företagandet att bidra till utvecklingen av vår gemensamma välfärd, skriver Simon Sjögren.
Foto: Privat
Det avgörande är att vi byter ut tanken om en enda välfärdsstat med statsbegreppet som fundament till en om välfärdssamhället där vi accepterar och uppmuntrar en pluralism av aktiviteter, skriver Simon Sjögren.

Tiden då svenskar nöjde sig med en enhetlig och fyrkantigt formulerad välfärdsstat är sedan lång tid förbi. Tanken att det endast är via politiska detaljregleringar och det statliga myndighetsväsendets utsträckta hand som medborgare kan garanteras välfärd, kultur och social mobilitet är förlegad.

Detta betyder inte att politiken är oviktig eller att staten spelat ut sin roll. Tvärtom har politikernas uppdrag sällan varit viktigare i att formulera mål, sätta regelverket samt garantera medborgarnas insyn och inflytande.

Om svensk välfärd i dess bredaste bemärkelse ska fungera i den framtid då kraven på den i alla fall inte minskar, samtidigt som finansieringen är en svårknäckt fråga behövs fler aktörer som bidrar. Dessa kan organiseras i bolagsform eller ej, vara vinstdrivande eller ej, vara rikstäckande eller lokala, stora eller små. Det avgörande är att vi byter ut tanken om en enda välfärdsstat med statsbegreppet som fundament till en om välfärdssamhället där vi accepterar och uppmuntrar en pluralism av aktiviteter.

Ett av många goda exempel är Svenska kyrkans diakonala verksamhet. I en nyligen publicerad rapport genomförd av konsultföretaget Ramboll konstateras att det samhällsekonomiska värdet av Svenska kyrkans diakonala arbete, som också beställt rapporten, uppgår till 1,5 miljard kronor. Detta är en konservativ och lågt framräknad siffra. Men den visar ändå på potentialen som finns i både civilsamhället och företagandet att bidra till utvecklingen av vår gemensamma välfärd. För tack vare sina nätverk och frivilliga kan organisationer som Svenska kyrkan bistå till att bygga ett mer välmående samhälle.

De flesta av oss borde vara överens om att en välfungerande välfärd, social mobilitet, ett levande kulturliv och mer därtill är viktiga och behövs i det framtida Sverige. För att nå dit behöver vi utveckla förmågan att öppna dörrar för organisationer som vill vara med och bidra. Formerna kan variera men det som förenar alla är viljan att leverera ännu bättre och smidigare välfärd. Därför behöver politiker och tjänstepersoner träna på att släppa detaljstyrningen och i stället anamma rollen av att vara möjliggörare och inspiratörer.

Simon Sjögren

Liberal samhällsdebattör

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.