Insändare: ”Ibland får man beslut emot sig”

Insändare
PUBLICERAD:
Henrik Lander (C), ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, Karlstads kommun, svarar insändarskribenten ”Pontus” som är kritisk efter att mark- och miljödomstolen sagt nej till Karlstads kommuns planer på att bygga två båtbryggor och en pir vid Tullholmsviken.
Foto: Mikael Lindblom
Svar till insändarskribenten ”Pontus”, NWT 17 oktober

Karlstads kommun rekryterar givetvis utbildade personer och jag kan försäkra dig om att vår personal har rätt utbildning för de arbetsuppgifter de utför. Varje dag fattas en mängd beslut och i de allra flesta fall flyter de genom systemet utan att fastna på vägen. Men ibland får man beslut emot sig, och vi lär, utvecklas och inhämtar ständigt ny kunskap för att kommunala beslut ska gå att genomföra.

Vi ansåg att det fanns en möjlighet att få strandskyddsdispens för bryggor och piren vid Tullholmsviken. Den föreslagna piren/bryggan finns med i en gällande detaljplan som vann laga kraft 2013. Men som alltid är strandskydd en juridisk tolkningsfråga och denna gång ansåg mark- och miljödomstolen att dispens inte var aktuellt. Att inte pröva möjligheten att utveckla Karlstad med fler efterfrågade bryggor vore att inte ta Karlstadsbornas önskemål på allvar.

Henrik Lander (C)

ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, Karlstads kommun

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.