Hoppa till huvudinnehållet

Begränsa offentlig näringsverksamhet

Publicerad:
Offentligt ägda företag verkar inom alltifrån tillverkningsindustrin till hotell- och restaurangnäringen, transportbranschen och mineralutvinning, skriver Nima Sanandaji, Erik Sjölander och Mattias Andersson.
Offentligt ägda företag verkar inom alltifrån tillverkningsindustrin till hotell- och restaurangnäringen, transportbranschen och mineralutvinning, skriver Nima Sanandaji, Erik Sjölander och Mattias Andersson. Foto: Henrik Montgomery/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

När offentlig sektor äger företag som bedriver näringsverksamhet kan en skev konkurrenssituation uppstå, då den aktör som reglerar företagen kan ha egna intressen i kraft av att denne äger och driver egna företag, skriver Nima Sanandaji, Erik Sjölander och Mattias Andersson.

När Sverige nu återhämtar sig från den lågkonjunktur som coronaviruset orsakat är det viktigt att politiker på såväl lokal nivå som nationell stimulerar de små och växande företagen. Därför menar vi att det är dags att ta tag i en viktig företagarfråga som har hamnat i skymundan: att begränsa den offentliga driften av näringsverksamhet i konkurrens med de privata företagen.

Många svenska kommunledningar nöjer sig inte med att skapa ett generellt gott företagsklimat och hantera sina kärnuppgifter. Istället startar de egna kommunala företag som direkt konkurrerar med de lokala näringsidkarna. Även regioner och staten ägnar sig i alltför stor utsträckning åt att driva företag. När offentlig sektor äger företag som bedriver näringsverksamhet kan en skev konkurrenssituation uppstå, då den aktör som reglerar företagen kan ha egna intressen i kraft av att denne äger och driver egna företag.

Det finns i Sverige sammanlagt 2 918 offentligt ägda bolag, men det är bara 8 procent som verkar inom offentlig förvaltning, medan den stora majoriteten på 92 procent är verksamma inom näringslivet. Bland företagens knappt 200 000 anställda verkar 84 procent i näringslivet och resterande 16 procent i offentlig förvaltning. Sammanlagt hade dessa företag en omsättning på 613 miljarder kronor, varav 95 procent var i näringslivet och enbart 5 procent i offentlig förvaltning. Denna statistik visar att offentligt ägda bolag framför allt är inriktade på näringsverksamhet snarare än offentlig förvaltning.

Så skriver du en debattartikel

Offentligt ägda företag verkar inom alltifrån tillverkningsindustrin till hotell- och restaurangnäringen, transportbranschen och mineralutvinning. För lokala näringsliv skulle stora möjligheter skapas om man begränsar den offentliga driften av näringsverksamhet som konkurrerar med de lokala företagen. För Värmlands län specifikt skulle det röra sig om 297 nya jobb.

En fördel av att den offentliga sektorn begränsar sin privata näringsverksamhet är att den då i högre utsträckning kan fokusera på sina kärnuppgifter: välfärd och infrastruktur. En annan fördel är att intressekonflikter minskar i de fall då kommunledningar reglerar de lokala företagen, samtidigt som de driver egna företag i konkurrens med andra på marknaden.

Den kanske främsta fördelen är att det lokala ekosystemet av små och medelstora företag stärks, så att Sveriges kommuner får fler och mera livskraftiga små och medelstora företag. I förlängningen menar vi att resultatet blir ett starkare lokalt näringsliv runtom i Sverige, en bättre fungerande offentlig välfärd, och mindre intressekonflikter.

Nima Sanandaji

Rapportförfattare

Erik Sjölander

Rapportförfattare

Mattias Andersson

Näringspolitisk talesperson, Småföretagarnas Riksförbund

Artikeltaggar

DebattFöretagandeHotellInfrastrukturKommunerKrogarNima SanandajiOffentlig sektorSmåföretagarnas RiksförbundVälfärdVärmlands län