Styr upp elsparkcyklarna

Ledare
PUBLICERAD:
Så här får det inte se ut.
Foto: Tommy Andersson

Elsparkcyklarna har dragit fram som en stormvind i Karlstad, och har orsakat mycket debatt för och emot. Klart är att verksamheten måste styras upp nu för det kaos vi sett hittills är inte acceptabelt, framför allt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Även om det finns de som sköter sig och tar hänsyn är det bara alltför många som inte gör det.

Teknik- och fastighetsnämnden har nu fått ta emot ett antal förslag som de skall ta ställning till. Många andra städer har hittat former för hur verksamheten skall regleras. Bland förslagen hör att begränsa det tillåtna antalet och att ta ut en avgift per cykel, liksom att flytta på felställda cyklar mot en avgift. Det borde också vara så att elsparkcyklarna måste parkeras på vissa särskilda platser där de inte utgör hinder för andra trafikanter, särskilt de med rörelsehinder.

Det är lätt att känna sig frälst över en nymodighet utan att ha tänkt igenom konsekvenserna fullt ut.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.