Hoppa till huvudinnehållet

Nu är det lärarna som får stryk

Publicerad:
Vem vill bli lärare?
Vem vill bli lärare? Foto: Lars Pehrson / SvD / TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Håll käft kärring, är titeln på en färsk rapport från Lärarförbundet om kränkningar och våld mot lärare. I våras släppte Lärarförbundet en motsvarande studie om situationen på högstadium och gymnasium.

Den nu aktuella rapporten handlar om de lärare som arbetar från förskola upp till och med sjätte klass. Finns det verkligen våld och kränkningar mot lärare i skolmiljön bland de yngsta barnen? Ja, ganska mycket, enligt undersökningen.

Hela 45 procent av lärarna svarar att de någon gång utsatts av fysiskt våld i skolan och 72 procent att de har utsatts för verbalt våld. Det handlar inte heller om enstaka händelser. Var femte lärare uppger att de får ta emot hot och kränkningar varje vecka. Nästan var tionde uppger att de lika ofta utsätts för fysiskt våld.

Det är inte bara elever som utsätter lärare för våld och kränkningar. Det gör också elevernas föräldrar. Främst handlar det då om verbala kränkningar från vårdnadshavare som 23 procent av lärarna uppger att de utsatts för. Men det finns också hot och fysiskt våld. Var femte förskollärare har fått ta emot hot från vårdnadshavare. Av lågstadielärarna har sex procent fått ta emot fysiskt våld från barnens föräldrar.

Anmärkningsvärt är att förskollärarna är den kategori där flest upplever våld som ett problem på arbetsplatsen. Hälften av de tillfrågade förskollärarna upplever hot och våld som ett mycket stort eller ganska stort problem på sina förskolor.

Hur det har varit bakåt i tiden vet vi inte. Historiskt har det inte gjorts många undersökningar om just lärarnas utsatthet. Hot och våld riktat mot lärare verkar inte ha setts som ett problem förrän i nutid. Tidigare har undersökningar om våld i skolan handlat om elevernas utsatthet för mobbning. En gissning är att i den mån våld mot lärare förekom handlade det om högstadiet. Men i dag finns det i alla åldrar, till och med förskolan.

Så här kan det förstås inte fortsätta. Svensk skola har stora problem med lärarbrist. Vi vet att hot, våld och kränkningar är en vanlig orsak till att lärare slutar. Sannolikt är det också en anledning att många väljer bort lärarkarriären. Det är inte konstigt. Ingen skall behöva uppleva våld och hot på sin arbetsplats.

För att komma tillrätta med situationen har Lärarförbundet en lång önskelista. Några exempel är resurser till stödundervisning och mindre grupper, ökat ansvar för huvudmännen, och en lagändring så att lärare omfattas av reglerna för våld mot tjänsteman. Lärarförbundet verkar också mena att okunskap ligger bakom en del av kränkningarna. "Framför allt måste vårdnadshavare få kunskap om vad de som vårdnadshavare har rätt att påverka och vad de inte har rätt att påverka i skolan.” Lärarförbundet avslutar: ”Sist men inte minst vill lärarna att politikerna tar tag i de samhällsproblem som finns.”

Frågan är vilka samhällsproblem lärarna menar att politikerna i dag inte tar tag i?

Artikeltaggar

FöräldraskapFörskolorGrundskolanGymnasieskolanHotLärareLärarförbundetLedareSkolpolitikVåld