Ingen överbryggning

Ledare
PUBLICERAD:
Inga bryggor här.
Foto: Henrik L Barvå

I både det stora och det lilla sätter svensk miljölagstiftning och domstolar käppar i hjulet för utvecklingen. I det stora hotas svensk gruv- och cementnäring av drakoniska utslag i miljödomstolarna. I det lilla har mark- och miljödomstolen nu stoppat Karlstads kommuns planer på att anlägga bryggor och en pir vid strandpromenaden i Tullholmsviken. Naturlivet är känsligt heter det, och därför ges ingen strandskyddsdispens.

Det börjar bli alltför välbekanta fraser närhelst någon vill bygga eller anlägga något. Det finns alltid något som sägs vara hotat. Så stannar utvecklingen successivt av. Tillvaron blir statisk, trots att naturen i sig är dynamisk och aldrig för en gång given. Och tvärtemot vad som tycks vara utgångspunkten för miljölagstiftningen så är människan en del av naturen.

Visst måste vi ta hänsyn till naturen och inte överexploatera den. Men det blir ju löjligt om vi inte kan få bygga ut något.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.