Insändare: Det blir inga böneutrop från moskén på Rud

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten ”Bevara gravfriden” får ett svar från stadsbyggnadsdirektören Alan Schürer.
Foto: Mikael Lindblom
Svar till ”Bevara gravfriden”, NWT 16 oktober

I sin insändare ger skribenten uttryck för oro över den moské som nyligen fått bygglov på Rud. Insändarskribenten befarar att tornet som byggs intill moskén kommer att användas för böneutrop och på så vis äventyra gravfriden för Ruds kyrkogård. Vi förstår din oro och beklagar att du inte fått svar när du skrivit till Karlstads kommun.

I bygglovet för moskén framgår det tydligt att tornet inte kommer att användas för böneutrop. Det formuleras så här: ”Intill byggnaden vill man uppföra en miljöbyggnad samt ett torn, en så kallad minaret som enligt både sökande och planbeskrivningen inte ska användas för böneutrop utan endast som en prydnad.”

Alan Schürer

stadsbyggnadsdirektör

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.