Högre ambitioner för brottsbekämpning

Debatt
PUBLICERAD:
Liberalerna kommer alltid prioritera satsningar på skolan och statens kärnuppdrag, det vill säga polis och rättsväsende, skriver Johan Pehrson.
Foto: Christine Olsson/TT
Trots att Sverige är det land i Europa med flest antal dödsskjutningar per capita saknas nödvändiga satsningar på ökad trygghet, skriver Johan Pehrsson.

Regeringen satsar för mycket på fel saker och för lite på det som är viktigt på riktigt. Liberalerna vill skjuta till 7,5 miljarder kronor utöver regeringen de kommande tre åren för att öka tryggheten i hela landet. Detta sker genom en satsning på fler poliser, trygghetsvakter och högre ambitioner för de samlade brottsbekämpande myndigheterna.

Nyligen presenterades regeringens budget för 2022. Trots att Sverige är det land i Europa med flest antal dödsskjutningar per capita saknas nödvändiga satsningar på ökad trygghet. Istället väljer man att lägga miljarder på en familjevecka som ingen har efterfrågat. Regeringens åtgärdspaket för att möta det eskalerande våldet lämnar avsevärt att önska. Liberalerna kommer alltid prioritera satsningar på skolan och statens kärnuppdrag, det vill säga polis och rättsväsende.

Liberalerna föreslår ett riktat trygghetsstöd som gör att fler kommuner har möjlighet att anlita ordningsvakter under polisiär ledning. Det kommer stärka den lokala tryggheten i väntan på de tusentals poliser som vi nu utbildar för hela landet. Utöver detta krävs omfattande insatser och resurser i många år för att på riktigt vända utvecklingen.

För att öka kraften i att få fram fler poliser vill Liberalerna höja polislönerna. När reformen är fullt utbyggd motsvarar detta i genomsnitt 2 700 kronor i höjd månadslön för en vanlig polis. Det ska synas i lönekuvertet att vi uppskattar de insatser som poliser varje dag uträttar i samhällets tjänst, inte sällan med risk för sin egen säkerhet.

Poliserna måste också få fler kollegor. Utöver vad regeringen har utlovat vill vi se ytterligare 5 000 fler poliser till och med 2029. Utbyggnaden få genomslag i nya områdespoliser i hela landet.

Liberalerna täpper igen de stora budgethål som regeringen lämnar för Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården. Alla dessa myndigheter behöver en plan för långsiktig hållbar utbyggnad av de brottsbekämpande myndigheterna.

Vi ser också att polis, åklagare och socialtjänst i dag saknar tillräckliga verktyg för att bekämpa den grövsta brottsligheten. Dessutom är straffen irrelevanta för grova kriminella som väljer brott som livsstil. Liberalerna har därför gett åklagaren Paulina Brandberg ett specialuppdrag att utreda nya politiska åtgärder och lagändringar.

Det grova våldet sätter skräck i områden och skördar oskyldiga offer. Regeringen har pratat om hårda tag mot kriminella i snart åtta år, men de mäktar inte med att vända utvecklingen. Liberalernas Förortslyft, en plan för att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030, är den plan som behövs.

Att enskildas trygghet begränsas av våldsamma och hänsynslösa gängkriminella är oacceptabelt. För att återta kontrollen måste hårt sättas mot hårt. Kraftfulla åtgärder ska sättas in mot personer som systematiskt undergräver det svenska rättssystemet genom hot och våld. Det är långt ifrån ett enkelt problem, men det går att lösa.

Johan Pehrson (L)

Rättspolitisk talesperson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.