Med bättre ordning och ökad säkerhet blir elsparkcykeln en naturlig del av staden

Publicerad:
Under augusti genomfördes över 36 000 resor med Tiers elsparkcyklar enbart i Karlstad. Ändå har elsparkcykeln ännu inte fått en naturlig plats i stadsmiljön, skriver Joachim Nordström. Foto: Christine Olsson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Den delade elsparkcykeln tillhör en innovativ bransch som behöver blir än bättre på att samspela med omgivande samhälle och städerna, skriver Joachim Nordström.

Utvecklingen av nya mobilitetslösningar och färdmedel går fort. Den delade elsparkcykeln är ett relativt nytt färdmedel i stadsbilden och etableringen till nya områden sker i rask takt. Både klimatomställningen och ökad inflyttning till tätorterna kräver nya sätt ta sig runt på och mikromobilitet kan definitivt bidra till omställningen och skapa hållbara, lättillgängliga, levande och transporteffektiva städer.

Under augusti genomfördes över 36 000 resor med Tiers elsparkcyklar enbart i Karlstad. Ändå har elsparkcykeln ännu inte fått en naturlig plats i stadsmiljön. Det visar inte minst den gångna sommaren där slarviga parkeringar emellanåt försämrat tillgängligheten. Samtidigt kan ingen blunda för att fler alternativ till bilen och fler möjligheter att kombinera olika resesätt leder till minskade koldioxidutsläpp och bullernivå – som på sikt ger bättre luftkvalitet och miljö.

Den delade elsparkcykeln tillhör en innovativ bransch som behöver blir än bättre på att samspela med omgivande samhälle och städerna. Mer och tydligare regelverk för mikromobilitetstjänster främjar seriösa aktörer, men de verktyg som svenska städer har räcker helt enkelt inte för att reglera marknaden.

Så skriver du en debattartikel

Elsparkcyklar, cyklar och elcyklar bör ses som komplement till bussar och spårbunden trafik – för att bli en naturlig del av framtidens transportsystem, och på så vis bidra till att nå Karlstads klimatmål.

Kommuner behöver kunna ställa konkreta krav på operatörer som tillhandahåller mikromobilitetstjänster vad gäller skärpta fordonsstandarder för att ökad trafiksäkerhet, parkeringslösningar anpassade efter var stads behov, bred geografisk täckning av mikromobilitetstjänsten, goda arbetsförhållanden och inte minst ett tydligt krav på en hållbar verksamhet med höga klimatmål och god tillgänglighet.

I en offensiv för att förbättra trafiksäkerheten och adressera parkeringsutmaningen presenterar Tier nu följande åtgärdsprogram i Karlstad och i övriga städer i Sverige där vi är aktiva:

1. Sänkt hastighet. Hastighet är en riskfaktor för olyckor. Vi har nyligen sänkt hastigheten under helgnätter i Göteborg, Malmö och Stockholm. Det gör vi nu även i Karlstad. Hela branschen bör kroka arm med kommuner i denna fråga.

2. Ökat ansvarsutkrävande. Vi inför registreringsskyltar på våra fordon för att underlätta rapportering av ansvarslös åkning och felparkeringar. Vi stärker även vår kundsupport för att kunna stänga av misskötsamma och minderåriga användare.

3. Investeringar i infrastruktur. Vi har nyligen investerat i över 100 parkeringsställ i Stockholm tillsammans med Voi. Vi åtar oss nu liknande satsningar tillsammans med städer i hela Sverige. Kommuner behöver dock upplåta mark, denna mark bör tas från bilparkering som i till exempel York och Paris för att avancera i den gröna omställningen.

4. Krav på bättre parkering. Användare behöver framöver fotografera elsparkcykeln efter avslutad resa för att visa att den har parkerats korrekt. Slarv innebär varning och böter om det sker vid upprepade tillfällen.

En framtid där delad mikromobilitet upphandlas eller licensieras samt integreras i kollektivtrafiken ökar den offentliga sektorns möjligheter att ställa krav på hållbarhet, säkerhet, jämlikhet och inkludering. Vi för gärna dialog och bidrar aktivt med vår erfarenhet från över 140 städer i 15 länder för att vi tillsammans ska kunna uppnå denna framtid.

Joachim Nordström

Regionchef, Tier Mobility

Artikeltaggar

DebattElfordonGöteborgKarlstadKarlstads kommunKlimatKollektivtrafikKommunerMalmöParkeringStockholm

Läs vidare