Insändare: Vänerområdet - nästa katastrofområde?

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten vill att politiker och tjänstemän tar krafttag för att Vänerområdet inte ska drabbas av översvämning i framtiden. På bilden syns fastighetsägare som tar sig med båt till de hus som drabbades värst i samband med översvämningen i Arvika hösten 2000.
Foto: Henrik Montgomery
Flera hundra människor omkomna. Hus, byggnader, byar, delar av städer bortspolade av enorma vattenmängder under några timmar på grund av ett så kallat extremväder. Meteorologer och andra berörda vetenskapsfolk varnar för att nästa stora extremväder med stor sannolikhet kan drabba Västsverige, och speciellt då Vänerområdet.

Om det extremväder som inträffade i delar av Tyskland och Belgien skulle träffa Vänerns vattenupptagningsområde kommer detta att medföra att nivån i Vänern stiger till en sådan farligt kritisk nivå att en översvämning kan bli följden. De enorma vattenmassorna kommer att orsaka ett katastrofalt läge längs hela Vänerområdet. En fruktad utveckling är givetvis när vattenmassorna söker sig mot havet. Den enda väg som vattnet har att ta och kommer att ta är längs Göta älv. Denna störtflod av de enorma vattenmassorna som kommer att dra fram i Göta älv i sin väg mot Göteborg längs rasriskutsatta områden kommer oundvikligen att leda till en naturkatastrof utan like.

Problemet är inte olösbart utan kan lösas genom att man skapar en möjlighet att snabbt kunna reglera Vänerns vattennivå. Lösningen som föreslagits vid flera tillfällen och utarbetats i detalj av bland andra Bernt Qvist ligger i att ett nytt och anpassat system skapas för både lågvatten som extremväder. Detta kommer även att ge Vänersjöfarten en möjlighet till ett nytänkande och en rejäl uppdatering till dagens tekniska kunnande gällande slussar, fraktenheter och tillvaratagande av det friska Vänervattnet. Lösningen är att en ny kanal mellan Vänersborg och Uddevalla snarast projekteras och byggs. När vi alla dagligen kan följa hur snabbt klimatet och väderleken förändras måste man kunna kräva att ansvariga politiker och tjänstemän tar sitt ansvar.

Ingvar Sjöholm

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.