Hoppa till huvudinnehållet

Böndernas börda är orimlig

Publicerad:
Orimligt dyrt för bönderna.
Orimligt dyrt för bönderna. Foto: Christine Olsson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Priserna på drivmedel har efter pandemin gått upp mycket snabbt. Det påverkar Sverige som redan har några av världens högsta priser på drivmedel.

Om man tittar på kartan över det avlånga och glest befolkade Sverige inser man att världens näst högsta drivmedelspriser kommer ha stor inverkan på våra chanser att konkurrera med andra länder.

Priset på diesel har till exempel nått över 19 kronor per liter. Det slår stenhårt mot jordbruket. Dagens jordbruksmaskiner är så gott som alla byggda för diesel. För bonden finns inte samma möjlighet som för privatbilisten att byta till eldrivet.

Prisstegringen på diesel kommer dessutom efter en säsong då priserna på insatsvaror som konstgödsel och kraftfoder redan ökat kraftigt. Ett antal mindre och medelstora jordbruk kommer att tvingas att lägga ned. Människor förlorar sina jobb och sina drömmar.

Priset på mat kommer att stiga vilket blir kännbart för hushållen. Importen av livsmedel från marknader med sämre djurhållning, mer läkemedelsanvändning och större klimatavtryck kommer att öka.

Svenska lantbrukare har genom sina medlemsorganisationer ställt sig bakom en omställning till ett fossilfritt jordbruk. Men omställning förutsätter tid. I jordbrukets fall sannolikt också tillskott av resurser från staten, till exempel för att forska om nya biobränslen. För några år sedan var det populärt att tala om den omställningen som ett samarbete och ett delat ansvar. Men politiken har, som det heter, inte levererat.

Lantbrukarna känner sig nu politiskt övergivna, och det på goda grunder. I andra länder har jordbrukarna förhandlat sig till tillfälliga skattelättnader och ersättningar för att klara situationen. I Sverige finns det inte ens en jordbruksminister att tala med. Ansvaret ligger nominellt på Ibrahim Baylan (S), men han har andra områden och är dessutom på väg ut ur politiken.

Inte minst känner nog många lantbrukare sig politiskt övergivna av Centerpartiet. Det parti som brukade företräda jordbrukets intressen stödjer idag den regering vars politik drabbar bönderna så hårt. Centerpartiet till och med konkurrerar med Miljöpartiet om samma radikala storstadsväljare.

Situationen för bönderna gör att vi måste tänka om. Är det rimligt att omställningen genomförs på ett sätt som hela tiden drabbar landsbygden. Är det önskvärt att vi tappar vår egen försörjning av mat i Sverige? Kommer vi att vara en förebild för andra i omställningen om vi gör slut på vårt eget jordbruk? Eller kommer vi att ses som ett varnande exempel?

Priserna för svenska bönder kan inte vara radikalt högre än i andra jämförbara länder. Bara i Danmark är dieselpriserna runt fyra kronor billigare per liter (omräknat för valuta). Regeringen måste agera för att avlasta det svenska jordbruket.

Artikeltaggar

CenterpartietDanmarkDieselDrivmedelIbrahim BaylanJordbrukKlimatLedareLivsmedelMiljöpartietRegeringenSocialdemokraternaTraktor