Hoppa till huvudinnehållet

Insändare: Ett mörker råder på Hammarö

Publicerad:
Insändarskribenten vill ha tillbaka gatubelysningen på Sundholmsvägen i Hammarö kommun och får svar av Lars Elfstrand, förvaltningschef på serviceförvaltningen, om varför belysningen har släckts ner.
Insändarskribenten vill ha tillbaka gatubelysningen på Sundholmsvägen i Hammarö kommun och får svar av Lars Elfstrand, förvaltningschef på serviceförvaltningen, om varför belysningen har släckts ner. Foto: Janerik Henriksson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

När Hammarö kommun plötsligt stängde av gatubelysningen på Sundholmsvägen i början av oktober var det som om rullgardinen drogs ner för oss som bor i området. I kommunallagens 2 kapitel § 3 finns likställighetsprincipen, att alla kommunmedborgare skall behandlas lika.

Så känns det inte för oss längs med den nu väldigt mörka vägen. Det är en stor skillnad om man bor på ”landet” eller i de centrala delarna av kommunen. Kommunen verkar vilja att bara att vissa delar av Hammarö ska ”leva” och andra försämras?

Dessa tio (!) ljus innebar en stor trygghet för oss som bor utanför de mer upplysta delarna av kommunen. Inte minst för de 26 stycken barn i området, som flertalet använder vägen som transportväg varje dag till skolbussen. Barnen vågar nu inte cykla när det är mörkt eller att gå över till sina kompisar några hus bort. Våra barn, som i högsta grad är oskyddade trafikanter, ska också ha rätt till trygga och säkra vägar, på samma villkor som resten av sina kompisar som varje dag kan ta cykeln till skolan eller skolbussen. Detta har nu inneburit att vi föräldrar måste skjutsa barnen till skolan och trafikmängderna ökar på den lilla vägen mot skolan och skolbussen går med tomma säten. Det är högst olyckligt, inte minst ur barnens folkhälsoperspektiv, men även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vägen är nu efter mörkrets inbrott helt tom på människor och barn i rörelse. Belysningen har signalerat liv och skapade trygghet. Vår väg är också en mötesplats för oss i området.

Det är väldigt svårt för oss föräldrar att förklara för barnen varför kommunen gör så här i just deras område när deras kompisar i liknande lägen har fullgod gatubelysning till exempel Rud Ängen, Stenbacken och Toverud, lantliga lägen med ungefär samma antal invånare. Samtidigt som det planeras för ännu fler tomter och detaljplan för området. Gäller då likställighetsprincipen?

Om ni vill spara pengar och energi på belysningspunkter, kan ni då inte i stället släcka ner till exempel de 20 gatljusen vid parkeringen på Bärstaskolan? De står och lyser hela nätterna igenom, till vilken nytta?

Boende på Sundholmen

***

SVAR DIREKT: Prata med din samfällighetsförening

Vi förstår att nedsläckningen av gatubelysningen på Sundholmsvägen skapar oro men Sundholmsvägen är en enskild väg. Det är inte vi som är väghållare för vägen, utan det är en samfällighetsförening.

Det är inte en kommuns ansvar att belysa enskilda vägar. En kommun kan dock välja att belysa enskilda vägar, men för att leva upp till likställighetsprincipen ska i så fall kommunen belysa alla enskilda vägar vilket idag inte görs. Belysningen på Rud Ängen, Stenbacken och Toverud som du nämner som exempel är inte kommunal.

Vi har trots detta belyst Sundholmvägen sedan många år tillbaka. Nu är dock belysningsanläggningen i behov av underhåll. Det finns bland annat flera kraftigt lutande stolpar.

Allt arbete och underhåll på våra elektriska anläggningar ska utföras på ett sådant sätt att man uppnår en betryggande el- och driftsäkerhet. Det är inte möjligt för oss att utföra nödvändigt underhåll på denna anläggning och säkerställa elsäkerheten, eftersom kabel och stolpar inte står på kommunal mark och vi inte heller har ett servitut.

Då vi heller inte har som princip att belysa enskilda vägar har dialog förts med samfällighetsföreningen om ett övertagande av belysningsanläggningen, eftersom det ligger i föreningens intresse att vägen ska vara belyst. Samfällighetsföreningen har dock meddelat att de inte har möjlighet att ta över den.

På grund av den bristande elsäkerheten så har vi skyndsamt fått släcka ner. Information om detta har gått ut via brev till er boende.

Lars Elfstrand

förvaltningschef på serviceförvaltningen

Artikeltaggar

GatubelysningHammaröHammarö kommunInsändare