Var fjärde barn är utsatt för sexualbrott

Publicerad:
Man riskerar utsättas för fortsatta sexuella övergrepp för att man blir ett öppet mål för flera andra förövare då skyddsmekanismerna försvunnit i barndomen, skriver Marléne Lund Kopparklint. Foto: Peter Bäcker

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Hen lär sig vad barn tycker om, köper presenter och involverar dem i roliga aktiviteter. Du tror att du känner hen väl men det gör du inte. Under ytan döljer sig ett mörkt inre, skriver Marléne Lund Kopparklint.

Under 2020 anmäldes det högsta antalet våldtäkter mot barn hittills, 16 procent fler än 2019. År 2014 i Stiftelsen Allmänna barnahus undersökning visades att 20 procent av alla barn blir utsatta för sexualbrott. I senaste undersökningen från augusti 2021 är siffran uppe i 25 procent. Det är inte längre var femte barn som uppger att de utsatts för övergrepp utan var fjärde och då främst flickor. Drygt var tredje flicka uppger att hon varit utsatt för ett sexuellt övergrepp under sin uppväxt, och av dem hade över 60 procent utsatts för upprepade övergrepp.

Alla dessa barn som utsatts kommer att bli vuxna, om de överlever vill säga. Det är nämligen så att har man blivit utsatt för sexuella övergrepp i barndomen ökar det risken för suicid 12 gånger i vuxen ålder.

Jag vill inte ens tänka tanken. Det är svårt att föreställa sig. Hjärnan slår bort det för att det är så vidrigt. Det kan vara ditt barn, ditt barnbarn, din systerdotter, din kompis son som faller offer. Förövaren går oftast under radarn för att hen är en så trevlig, hjälpsam, barnkär person som gärna sitter barnvakt. Hen är den där roliga pricken som alltid vill hjälpa till. Hen lär sig vad barn tycker om, köper presenter och involverar dem i roliga aktiviteter. Du tror att du känner hen väl men det gör du inte. Under ytan döljer sig ett mörkt inre. Hen attraheras av barn och är en pedofil. Hen vill göra barn illa genom sexuella övergrepp. Hen är värsta sortens monster.

Så skriver du en debattartikel

Sexualbrott ger vårdkrävande skador – våldtäkt är det trauma som oftast leder till PTSD och har den starkaste kopplingen till självmord, självmordstankar och självskada. Konsekvenserna är ett förändrat liv med varierande grad av smärta, utmattning och psykisk ohälsa. Och man riskerar utsättas för fortsatta sexuella övergrepp för att man blir ett öppet mål för flera andra förövare då skyddsmekanismerna försvunnit i barndomen. Risken är stor att detta blir konsekvenserna just för att man blivit utsatt som barn.

Redan år 2013 definierade WHO sexuella övergrepp som ett globalt hot mot folkhälsan och mänskliga rättigheter, som kräver brådskande åtgärder. I januari 2019 mottog Sverige och socialminister Lena Hallengren (S) kraftig kritik från Europarådets expertgrupp Grevio på grund av bristande tillgång till specialiserad behandling för sexualbrottsutsatta. 2020 gav också SKR ut en rapport som bekräftade vårdens oförmåga att möta denna patientgrupps behov.

Det är en skam att vi slarvar med sexualbrottsutsatta människors liv, välbefinnande och hälsa. Sveriges regioner har inte verktyg att hantera frågan på ett patientsäkert sätt. Ett tecken på detta är att det enbart i Stockholmsregionen står över 1 000 sexualbrottsutsatta i kö till specialistkliniken Wonsa, den enda i Sverige, för att få adekvat vård och behandling.

Vi behöver specialistkliniker som kan ge adekvat hjälp till barn och vuxna som har blivit utsatta för sexualbrott. Men framförallt måste vi se till att pedofiler inte kommer i närheten av våra barn, vare sig i verkligheten eller på nätet. Vi måste förstå hur utbrett detta är, hur vi ska skydda och hur vi kan försöka ställa tillrätta på bästa sätt om ett barn blivit utsatt.

Skulle vi acceptera om regioner beslutade sig för att inte erbjuda akutmottagningar eller att inte ha några ortopediska specialistmottagningar? På samma sätt är det inte acceptabelt att landets 21 regioner saknar specialistmottagningar för sexualbrottsutsatta när 25 procent av våra barn faktiskt är drabbade.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Riksdagsledamot

Artikeltaggar

DebattEuroparådetLena HallengrenMarléne Lund KopparklintModeraternaPTSDSexualbrottSexualbrott mot barnSexuella övergreppSjälvmordSKRVåldtäktVåldtäkt mot barnWHO

Läs vidare