Ta bort hinder för synskadade

Debatt
PUBLICERAD:
Synskadades Riksförbund arbetar för att den vita käppen ska vara kostnadsfri oberoende i vilken region man bor i, skriver Anders Björling.
Foto: Arkivbild
Att ha en synnedsättning och ta sig fram i dagens utemiljö är inte alltid så lätt här i Karlstad. Det finns hinder i vägen som till exempel elsparkcyklar, skriver Anders Björling.

Den 15 oktober är det vita käppens dag och jag hoppades att den här debattartikeln år 2021 inte skulle behövas skrivas. Men tyvärr så är respekten för den vita käppen vad den borde vara. För oss med synnedsättning är den vita käppen ett mycket viktigt redskap när vi ska ta oss fram. För att vi ska ta oss fram säkert, så måste vi lyssna och känna oss fram.

Synskadades Riksförbund vill att alla ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt, även vi med en synnedsättning. Att ha en synnedsättning och ta sig fram i dagens utemiljö är inte alltid så lätt här i Karlstad. Det finns hinder i vägen som till exempel elsparkcyklar som står parkerade i gångbanan eller i ledstråken i gångbanorna.

Dessa stråk måste hållas fria från hinder, då de underlättar för oss att hitta rätt. Nu har kommunen tagit fram en policy för att göra Karlstad mer tillgängligt för alla grupper i samhället. Det är ett mycket lovvärt initiativ och vi får hoppas att det leder till något positivt för alla med funktionshinder.

Vi vore tacksamma om cyklister och de som använder elsparkcyklar ville använda sin ringklocka lite oftare, så vi kunde höra när de kommer. Ett problem som blir allt vanligare är elbilarna som inte har ljud på när se färdas i staden. Eftersom vi inte kan få ögonkontakt med bilisterna så måste vi lita på att de stannar för oss på obevakade övergångsställen.

Det har tillkommit en vit käpp med röda markeringar på 2015, och som är ganska okänd för allmänheten. Ser man en person med en sådan käpp, så betyder det att personen i fråga inte bara har en synnedsättning utan även har en hörselnedsättning. Då gäller det att ta extra hänsyn.

Synskadades Riksförbund arbetar för att den vita käppen ska vara kostnadsfri oberoende i vilken region man bor i. Som det är nu så tar vår region ur en avgift för en sak som gör oss mer oberoende och självständiga. Utan käppen skulle vi inte kunna gå ut själva.

Vita käppen och den med röda markeringar = visa hänsyn så blir vi alla gladare!

Anders Björling

Synskadades riksförbund Karlstad med omnejd, styrelsen

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.