Insändare: Efter höstlovet startar vaccinationen för barn

Insändare | Coronaviruset
PUBLICERAD:
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn från 12 års ålder vaccineras mot covid-19 och beslutet är fattat utifrån barnets bästa där nyttan bedöms överväga eventuella risker för det enskilda barnet, skriver Anna Wimmerstedt och Anders Nordmark i ett insändarsvar.
Foto: Håkan Strandman
Svar på insändaren ”Varför erbjuds högstadieelever covidvaccinering?”, NWT 11 oktober

Tack för dina funderingar kring vaccinationen av barn 12–15 år och pandemins allvarlighetsgrad. Det är riktigt att man det första året av pandemin inte såg så mycket av allvarlig sjukdom hos barn i samband med covid-19, men under våren 2021 när deltavarianten av viruset tog överhand såg man hur smittsamheten bland alla åldersgrupper ökade och till skillnad från tidigare även bland barnen. Med erfarenheter från drygt 1,5 år av pandemi vet vi nu att det tyvärr finns barn som har krävt både sjukhusvård och intensivvård.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn från 12 års ålder vaccineras mot covid-19 och beslutet är fattat utifrån barnets bästa där nyttan bedöms överväga eventuella risker för det enskilda barnet. Syftet är att minska sjukdomsbördan genom att undvika allvarliga fall och komplikationer exempelvis det ovanliga men allvarliga hyperinflammatoriska tillståndet MIS-C och långtidsbesvär i form av postcovid.

Efter höstlovet startar vaccinationen mot covid-19 för barn 12 år eller äldre som är folkbokförda i Värmland. Vaccinationen är frivillig och gratis och sker i samarbete mellan Region Värmland och länets kommuner där barnen kommer att vaccineras på skolor i respektive kommun. Att erbjuda vaccinationen under skoltid, i elevernas vardag där de befinner sig, gör det tryggt, likvärdigt och jämlikt för alla barn. Information om tid och plats för vaccinationen kommer via skolan till alla berörda vårdnadshavare och elever.

Barn, såväl som vuxna, kan bli sjuka av covid-19. Även om de flesta barn blir lindrigt sjuka finns det de som kan bli allvarligt sjuka eller må dåligt under en längre tid. Vaccinationen är det effektivaste sättet att skydda barn mot svår sjukdom i covid-19 och vi hoppas därför så många 12-15-åringar som möjligt tar den chansen.

Anna Wimmerstedt

biträdande smittskyddsläkare, Region Värmland

Anders Nordmark

vaccinsamordnare, Region Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.