Hoppa till huvudinnehållet

Nu sätter vi stopp för fuskarna

Publicerad:
I synen på fusket i byggbranschen är vi många som är överens: svenska lagar och regler ska vara en självklarhet samtidigt som konkurrensen företag emellan måste ske på lika villkor, skriver Carin Hansdotter.
I synen på fusket i byggbranschen är vi många som är överens: svenska lagar och regler ska vara en självklarhet samtidigt som konkurrensen företag emellan måste ske på lika villkor, skriver Carin Hansdotter. Foto: Jonny Ohlsson

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Den goda byggkonjunkturen har fört med sig lycksökare som inte har i vår bransch att göra. Flera rapporter tyder på ett ökat fusk, skriver Carin Hansdotter.

Sverige växer. Snart blir vi 11 miljoner invånare. Det innebär ökat behov av hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler. Detta är goda nyheter för oss som arbetsgivare men också för våra anställda.

Men de senaste årens höga byggtakt har tyvärr en baksida: den goda byggkonjunkturen har fört med sig lycksökare som inte har i vår bransch att göra. Flera rapporter tyder på ett ökat fusk i samhällsbyggnadssektorn. Det kan till exempel röra sig om misstänkt skattebrott, penningtvätt och brott mot utlänningslagen.

Enligt en undersökning som vi låtit göra tillsammans med vår fackliga avtalspartner Byggnads finns problem i byggprocessens alla led. Upphandlare och konsumenter som vill hålla nere sina kostnader väljer för ofta låga priser – utan att kontrollera om rådande lagar och regler följs.

Så skriver du en debattartikel

Därtill kommer oseriösa som försöker skapa sig fördelar genom att inte betala skatter på rätt sätt, eller genom att inte följa obligatoriska säkerhetskrav. Detta är en ohållbar utveckling som vi måste vända. Vår bransch ska vara attraktiv, sund och säker.

Därför uppmanar vi:

● Svenska myndigheter att intensifiera arbetet med att hitta aktörer som struntar i lagar och regler.

● Att beställare i alla led av byggrelaterade tjänster ställer och följer upp krav som underlättar för seriösa företag att vinna upphandlingar.

Det ska vara enkelt att göra rätt. Ett hjälpmedel för att det ska vara lätt är den nya sajten schysstabyggare.se. En samlingssajt där alla som vill anlita en schysst byggare kan hitta ett lokalt företag som har kollektivavtal, följer lagar och regler samtidigt som de lever upp till Byggföretagens medlemskriterier. Vi är övertygade om att sajten är ett ovärderligt steg i arbetet för en byggbransch fri från fusk.

I synen på fusket i byggbranschen är vi många som är överens: svenska lagar och regler ska vara en självklarhet samtidigt som konkurrensen företag emellan måste ske på lika villkor.

Om alla aktörer och led i byggprocessen delar Byggföretagens syn på sund konkurrens skulle staten öka sina skatteintäkter till vård, skola och omsorg. Samtidigt skulle anställningsvillkoren för de människor som utnyttjas av oärliga aktörer förbättras och säkerheten på arbetsplatserna öka.

Nolltolerans mot fusk gynnar seriösa och hederliga samhällsbyggare. Det är de schyssta byggarna som ska premieras. Bara så kan vi rusta landet för framtiden.

Carin Hansdotter

Bransch- och föreningsansvarig, Byggföretagen Värmland/Örebro

Artikeltaggar

ArbetsmiljöBostadsmarknadBostadspolitikByggföretagByggföretagenByggnadsCarin Hansdotter Debatt