Politisera inte pensionerna

Publicerad:
Hjälp dagens fattiga pensionärer. Foto: Henrik Montgomery/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Önskan att bygga ett långsiktigt hållbart pensionssystem får inte hindra åtgärder mot de problem med låga pensioner som finns i dag. Om människor inte känner sig trygga med sin försörjning kommer Socialdemokraterna få fritt spelrum att utnyttja pensionerna i valrörelsen.

Svenska pensionärer har överlag en god inkomst, men det finns fortfarande grupper som trots att de har arbetat ett helt yrkesliv inte kan vara nöjda med sin pension. Bland annat om man arbetar i fysiskt påfrestande sektorer och slits ut i förtid, eller till stor del jobbar deltid med att till exempel ta hand om barn. Det har lett till misstro mot pensionssystemet även bland dem som personligen har hög pension.

Svaret från borgerligt håll på denna oro har generellt sett varit att försöka få ut mer av systemet som redan finns. Sänkt skatt på pensionsinkomst, höjt tak för pensionsgrundande inkomst, sänkt skatt på investeringssparkonton. Däremot har man motsatt sig direkta höjningar av pensionerna.

Det är en rimlig grundinställning, då dagens pensioner till största delen finansieras av dagens pensionsavgifter. I praktiken är pensionssystemet alltså en transferering mellan generationer. Politiker bör vara försiktiga med att lägga en alltför stor finansieringsbörda på dem som arbetar i dag, annars blir systemet ohållbart. I längden bör därför systemet övergå till en högre grad av självfinansiering genom utökad premiepension.

Men det hjälper inte nödvändigtvis dem som har låga pensioner i dag. För att kunna ge en skälig levnadsstandard även för dem med lägre livsinkomst krävs också att pensionerna höjs.

Några som inser detta är Kristdemokraterna som i en debattartikel i Svenska Dagbladet nyligen föreslog flera åtgärder för att stärka pensionärers ekonomi (30/9). Bland annat att införa en trygghetsersättning från 62 år och uppåt. Den skulle innebära att prövning av sjukersättning skall ta hänsyn till hur långt den sökande har kvar till pensionering så att personer som slits ut inte skall behöva få lägre allmän pension.

Kristdemokraternas förslag är en bra början för att skapa större trygghet för dagens pensionärer. Även Moderaterna bör ta intryck och gå med på en höjning av pensionsavgiften. Risken är annars att dagens pensionssystem undermineras ändå.

Som SvD:s politikreporter Maggie Strömberg skrivit om (16/9) har Socialdemokraterna som strategi att göra pensioner till en valfråga. Redan har partiet visat sig villigt att bryta mot det etablerade systemet genom att gå utanför Pensionsgruppen då de införde inkomstpensionstillägget. Ett förslag som dessutom finansierades direkt ur statskassan.

Socialdemokraterna bryr sig uppenbarligen lite om långsiktig hållbarhet om de tror att det finns väljare att vinna. Så länge inget görs åt dagens pensionsproblem riskerar därför människors försörjning att reduceras till taktikspel. Det måste undvikas, såväl för dagens som för morgondagens pensionärers skull.

Artikeltaggar

ISKKristdemokraternaLedareModeraternaPensionPensionärerSkatterSocialdemokraternaSvenska Dagbladet

Läs vidare