Mediernas Etiknämnd klandrar Nya Wermlands-Tidningen

Nyheter
PUBLICERAD:
NWT klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.
Foto: Matz Jansson
Nya Wermlands-Tidningen bröt mot god publicistisk sed när tidningen publicerade en artikel om en våldtäkt med ingående och utlämnande detaljer. Därför klandras tidningen av Mediernas Etiknämnd som anser att publiceringen orsakat brottsoffret en oförsvarlig publicitetsskada.

Den 25 november 2020 publicerade Nya Wermlands-Tidningen en artikel på sin webbplats med rubriken “Rättegång: Maskerad man misstänks för överfallsvåldtäkt på kvinna”. Det var dagen före rättegången i det aktuella fallet. I artikeln fanns en redogörelse för vad kvinnan gjort den aktuella dagen och vad hon hade för kläder på sig.

Artikeln innehöll även beskrivningar om övergreppet, själva händelseförloppet och hur offret tänkt och känt genom publicerade citat hämtade från polisförhör. Artikeln innehöll även information om var brottsoffret bodde och på vilka platser hon varit under kvällen. I artikeln fanns ett fotografi från platsen där våldtäkten skulle ha skett där både ort och gatunamn angavs.

Anmälaren: Artikeln var oetisk

Publiceringen anmäldes av den utsatta kvinnan. Hon tyckte att artikeln var oetisk. Dels för att tidningen skrivit vilka platser hon varit på under kvällen och för att det framgått vad hon hade haft för kläder på sig, vilket gjorde det lätt att identifiera henne. Dels för att tidningen publicerat detaljer kring brottet med ingående beskrivningar av händelseförloppet. På grund av artikeln fick många människor, som hon inte hade velat dela detaljerna kring överfallet med, reda på vad som hänt henne.

Artikeln hade skadat anmälaren rejält och det hade gått åt mycket tid att bearbeta den. Natten efter publiceringen hade anmälaren inte kunnat sova och det var dagen före hon skulle möta gärningsmannen i rätten. Även hennes familjemedlemmar hade åsamkats smärta.

Tidningens svar: Borde inte ha publicerats

Tidningen svarade genom ansvarige utgivaren Mikael Rothsten. Samma kväll som artikeln publicerades hade utgivaren blivit kontaktad av en vän till anmälaren som framförde flera av de synpunkter som framfördes i anmälan till Medieombudsmannen. Direkt efter samtalet togs kontakt med redaktionen och den publicerade artikeln redigerades om vid tre tillfällen. Uppgifter om var kvinnan varit under kvällen togs bort liksom detaljer om övergreppet. Senare togs även uppgifter om anmälarens klädsel bort.

Utgivaren svarade också att artikeln inte borde ha publicerats i sin ursprungliga form och beklagade att det hade skett.

Medieombudsmannens bedömning

Det finns ett allmänintresse av att rapportera om sexualbrott. Intresset stärks i detta fall ytterligare av att gärningen skedde på offentlig plats, eftersom det är en miljö som allmänheten rör sig i. Ämnet är dock av ytterst integritetskänslig natur för brottsoffret. Tidningen måste därför iaktta mycket stor försiktighet vid rapportering om ett enskilt fall, och minska möjligheterna till identifiering av brottsoffret så långt det går.

Artikeln innehöll viss information om brottsoffret. Det stod på vilken ort hon bodde och var hon hade varit under kvällen. Med ledning av dessa uppgifter var det möjligt för en krets runt brottsoffret och hennes anhöriga, som vetat att något av känslig art inträffat, att identifiera anmälaren. Denna krets har genom publiceringen fått information om vad anmälaren utsatts för och händelseförloppet kring det. Tidningen har publicerat ingående och utlämnande detaljer kring gärningen, vad anmälaren tänkt och känt medan den pågick, och hur anmälaren försökt tillkalla hjälp. Därtill redogjorde artikeln för anmälarens klädsel under kvällen, vilket också är integritetskänsliga uppgifter i sammanhanget.

Dessa detaljerade beskrivningar kan inte anses motsvara de krav på återhållsamhet som ställs på tidningen när den rapporterar om ämnet. Det var bra att tidningen agerade när den gjordes uppmärksam på de känsliga formuleringarna. Tidningen lyckades dock inte uppväga den skada som redan uppstått.

Sammantaget menar MO att tidningen har, genom den detaljerade rapporteringen och genom att inte tillräckligt skydda brottsoffret från utpekande, inte iakttagit den hänsyn som krävs vid rapportering om det integritetskänsliga ämnet. Allmänintresset av att rapportera om sexualbrott har inte motiverat den skada som brottsoffret orsakats. Publicitetsskadan är därmed oförsvarlig. För det bör tidningen klandras.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Nämnden delar MO:s bedömning, men vill särskilt framhålla följande.

När det gäller brott som begås på offentlig plats där människor rör sig kan allmänheten ha ett berättigat intresse av att få närmare information om var brotten har begåtts. Som nämnden har framhållit i tidigare beslut är detta emellertid något som måste avgöras med stor försiktighet i varje enskilt fall så att uppgifterna inte bidrar till att ytterligare kränka brottsoffret. De ingående och utlämnande detaljer som tidningen har publicerat om såväl anmälaren som hur övergreppet utfördes var kränkande för anmälaren och saknar allmänintresse.

Tidningen klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Hela beslutet finner du på www.medieombudsmannen.se. Här kan du även göra en anmälan.

Detta är en förkortad version av nämndens beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på Allmänhetens Medieombudsmans/Mediernas Etiknämnds hemsida www.medieombudsmannen.se.

Fotnot: Pressens Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman ombildades den 1 januari 2020 till Mediernas Etiknämnd och Allmänhetens Medieombudsman.

Så här jobbar NWT med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.