Småföretagen behöver allt stöd

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Genom vårt samarbete inom den regionala exportsamverkan blir fler exportaffärer möjliga. EKN vill finnas där som affärspartner och bollplank, skriver Carl-Johan Karlsson.
Foto: Peter Bäcker
Nu måste vi göra vårt yttersta för att små och medelstora företag ska ha optimala förutsättningar för att snabbt kunna öka sin export. Deras framgångar är viktiga för hela länet, skriver Carl-Johan Karlsson.

Små och medelstora företag (SME) i Värmland stod 2019 för tre fjärdedelar av länets export. Under första pandemiåret 2020 tappade de 29,7 procent av exporten – mest i landet. Det är viktigt att de nu får stöd att vinna tillbaka tappet.

Statistiken talar sitt tydliga språk – Värmlands regionala exportsamverkan behövs. Som en första åtgärd har vi på Exportkreditnämnden (EKN) stärkt vår närvaro med två finansieringsexperter i länet, som känner företag och banker i Värmland och kan ge råd och vägledning. Affärsmöjligheterna för företagen finns bortom Sveriges gränser. Finansieringen genom den lokala banken. Det är här EKN kan komma in. Genom våra garantier får bankerna större möjligheter att finansiera företagens exportsatsningar. EKN tar halva risken. Exportföretagen kan också försäkra risken för utebliven betalning hos EKN.

Värmlands exportföretag ska ha nära till både banken och EKN. Och ibland behövs en trepartslösning där också Almi är med. Därför arbetar våra finansieringsexperter även nära Almi. Många företagare tror helt felaktigt att EKN:s garantier bara finns till Sveriges storföretag. Men så är det inte. Vårt uppdrag från regeringen är att särskilt hjälpa små och medelstora företag.

Om vi tittar tillbaka i tiden ser vi en imponerande exportökning från Värmland. Från 2015 till 2019 har företagen ökat sin export från 20 miljarder kronor till 22 miljarder. De små och medelstora företagen i Värmland har under perioden presterat bra, och ökat sin export från 9,3 miljarder kronor till 16,5 miljarder. 2019 stod dessa företag för 75 procent av hela Värmlands export.

Den positiva trenden bröts abrupt under 2020. Förra året minskade värmländska små och medelstora företag sin export till 11,6 miljarder kronor. Nu måste vi göra vårt yttersta för att små och medelstora företag ska ha optimala förutsättningar för att snabbt kunna öka sin export. Deras framgångar är viktiga för hela länet.

Från historiska fakta vet vi att exporterande små och medelstora företag är känsliga för sämre tider. Efter finanskrisen 2008/2009 minskade antalet exporterande företag i Sverige. Först sju år senare hade vi lika många exporterande företag igen.

Positivt i dag jämfört med då är att små och medelstora företag inte i samma utsträckning lämnat exportmarknaderna. En viktig anledning är att under krisåret 2020 fanns det bättre tillgång till finansiering för de mindre företagen. Under finanskrisen var det totalstopp. Det medför bättre förutsättningar för återhämtning eftersom företagen inte är avmagrade, och behöver tid på hemmaplan för att äta upp sig igen. Men vi måste fortfarande göra mer.

Genom vårt samarbete inom den regionala exportsamverkan blir fler exportaffärer möjliga. EKN vill finnas där som affärspartner och bollplank. Särskilt efter ett så utmanande år som 2020.

● Vi måste vara på plats i Värmland och lyssna på vad företagen behöver nu för att ta tillbaka sin export.

● Vi måste maximera den regionala samverkan som etablerades i Värmland före pandemin.

● Exportsamverkan Värmland och länets bankkontor behöver samarbeta ännu mer. Bankerna är företagens viktigaste affärspartners. Vi exportfrämjare kompletterar marknaden. Brist på finansiering får inte omintetgöra en exportsatsning, när det finns alternativa lösningar.

Och sist men viktigast, du företagare som behöver stöd, tveka inte, kontakta någon av oss inom den regionala Exportsamverkan, vi finns till för dig.

Carl-Johan Karlsson

Affärsområdeschef, små- och medelstora företag, EKN

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.