Moderaterna banar väg för maktskifte

Publicerad:
Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson presenterar Moderaternas budgetmotion. Foto: Henrik Montgomery/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Moderaterna lägger grunden för ett maktskifte med satsningar för att lösa Sveriges problem på såväl kort som lång sikt. Budgetförslaget visar vad en regering som faktiskt fokuserar på sina kärnuppgifter skulle kunna åstadkomma.

Ambitionen med budgeten är, förklarade partiledaren Ulf Kristersson under pressträffen, att göra så mycket så möjligt under året fram till valet. Brottsligheten är självklart det mest akuta problemet. Den ekonomiskpolitiska talespersonen Elisabeth Svantesson (M) lyfte nyheten att antalet ungdomsrån har dubblerats sedan 2015 (Sveriges Radio 4/10). Därför vill Moderaterna lägga över två miljarder kronor mer på rättsväsendet än regeringen.

Av dessa skall en halv miljard kronor avsättas för att anställa fler poliser. Särskilt vill partiet finansiera återrekrytering av erfarna pensionerade poliser. Pengar skall även gå till att fler poliser arbetar i yttre tjänst.

Resten av rättskedjan är inte heller bortglömd. Moderaterna budgeterar för att anställa 300 nya åklagare och har som målsättning att Åklagarmyndigheten framöver skall växa i samma takt som Polisen. Kriminalvården får också ökade resurser för att hantera fler intagna. Framför allt eftersom Moderaterna driver på för att helt avskaffa den så kallade straffrabatten.

Det svåraste problemet på längre sikt är det växande utanförskapet. 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder är inte självförsörjande. Sedan Stefan Löfven (S) blev statsminister har Sverige som enda EU-land fått lägre sysselsättningsgrad.

Elisabeth Svantesson påpekade att vi precis som i början av 2000-talet åter är i ett läge där människor tackar nej till lägre kvalificerade arbeten eftersom bidrag lönar sig bättre. Hon föreslår därför en kraftigt utbyggd arbetslinje. Den bygger på sänkta skatter på arbete, särskilt för låg- och medelinkomsttagare, på 12 miljarder kronor, införande av bidragstak och en återställning av a-kassan till före pandemin.

Moderaterna vill också driva en realistisk klimatpolitik som inte betungar människor i onödan. I budgeten läggs pengar på kärnkraftsforskning för att kunna säkra framtidens elförsörjning. Samtidigt skall skatten på avfallsförbränning avskaffas för att hantera dagens bristsituation.

Därtill läggs en miljard kronor på att bygga ut laddningsinfrastruktur så att elbilar kan bli ett gångbart alternativ i hela landet. Men för att inte straffa boende på landsbygden under tiden, skall även bensinskatten sänkas med en krona per liter och regeringens höjning av fordonsskatten stoppas.

Andra satsningar för att förbättra människors vardag är sänkt skatt för pensionärer på fem miljarder kronor, avskaffad plastpåseskatt, tre miljarder kronor mer till välfärden och nästan fyra miljarder mer till kollektivtrafiken och vägnätet. Allt detta görs till samma totalkostnad som regeringen.

Politik handlar om att välja, och med Moderaternas budgetförslag blir valet tydligt. Trots att det håller sig till samma ramar som regeringens budget lyckas Moderaterna lägga avsevärt mer pengar där de verkligen behövs.

Artikeltaggar

A-kassaÅklagarmyndighetenArbetslöshetArbetsmarknadBilDrivmedelElfordonElisabeth SvantessonKollektivtrafikKriminalvårdenLedareModeraternaPolisenSkatterSocialdemokraternaStatsbudgetenStefan LöfvenUlf KristerssonVägarVälfärd

Läs vidare