Insändare: Byggvisioner fungerar som inspiration

Insändare
PUBLICERAD:
"Karlstad kommuns tjänstepersoner har som bekant arbetat fram en byggvision för Vallargärdet/Ulvsby som just nu är ute på samråd. Det betyder att information, önskemål och synpunkter som berör förslaget samlas in och först därefter kommer politiken säga sitt”, skriver kommunalråden Frida Pettersson (C) och Erik Nilsson (KD) i en insändarsvar till ”Ulvsbybo”, NWT 29 september.
Foto: Johan Nilsson/TT
Tack Ulvsbybo för din insändare. Karlstads kommuns tjänstepersoner har som bekant arbetat fram en byggvision för Vallargärdet/Ulvsby som just nu är ute på samråd. Det betyder att information, önskemål och synpunkter som berör förslaget samlas in och först därefter kommer politiken säga sitt.

Under de senaste åren har byggvisioner tagits fram för flera orter inom kommunen. Syftet med dem är att peka ut lämpliga lägen för ny bebyggelse, och att fungera som en inspiration för vad man skulle kunna bygga på orten. Det betyder alltså inte att det kommer byggas, byggvisionen är inte ett juridiskt bindande dokument. Länsstyrelsen kan därför inte sätta stopp för en byggvision, men de kan precis som andra berörda ha synpunkter på förslaget som kommunen behöver se över och besvara efter samrådet.

Vi i det blågröna styret håller med om åkermarkens viktiga betydelse och ser den som en grundläggande del i hur vi i Karlstad ska kunna producera närodlade råvaror och ha fortsatt tillgång till livsmedel, oavsett vad som sker i vår omvärld. Nu pågår som sagt samråd som ger de boende i området nya möjlighet att framföra sina åsikter kring detta – ett led i att utveckla Karlstad och se till invånarnas behov av både jordbruksmark och bostäder.

För det blågröna styret,

Frida Pettersson (C)

Kommunalråd

Erik Nilsson (KD)

Kommunalråd

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.