Svenska kyrkan göder antisemitism

Publicerad:
Det mest problematiska är nog kyrkans stöd för BDS-rörelsen, som vill att världens länder ska bojkotta den judiska staten, skriver Mats Fält. Foto: Jacques Brinon/AP

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Svenska kyrkan borde hålla sig för god för att ge sitt stöd till bojkotter av judar. Vi är många som trodde att det skulle vara omöjligt att över huvud taget argumentera för något liknande efter andra världskriget, skriver Mats Fält.

Mycket av det som Svenska kyrkan ägnar sig åt skapar inga rubriker. Det är inget konstigt med det. Samtidigt är det ett problem. Allt för mycket går under radarn. Klyftan mellan medlemmarna och de som verkligen har makten kan bli väldigt stor. Svenska kyrkans inflytande är stort även idag. De ekonomiska och personella resurserna är imponerande.

Kyrkans inställning till Israel är en av de saker som sällan ges plats i media. Det är olyckligt. Här finns nämligen en viktig berättelse. En berättelse om en kyrka som blivit en av Europas mest antiisraeliska organisationer. I dag dominerar ensidigheten kyrkans agerande.

Svenska kyrkan har ett institut i Jerusalem som från början var tänkt att bli ett centrum för samverkan med den religion som Jesus växte upp med, judendomen. Numera är institutet helt inriktat på kontakter med kristna araber och muslimer. Kontakten med majoritetsreligionen i Israel är mycket begränsad och attityden till den judiska staten är negativ.

Så skriver du en debattartikel

Svenska kyrkan engagerar sig i begränsad utsträckning för de många kristna som drabbas av våld och förföljelse i världen. Däremot läggs stor energi på att motarbeta Israel och ge stöd till den judiska statens motståndare. Det ställs sällan några krav på de korrupta och våldsamma rörelser, som styr de palestinska områdena. Bilden av Israel är negativ och bygger till stor del på det budskap, som förmedlas av grupper som vill utplåna den judiska staten.

På det teologiska planet stöder Svenska kyrkan grupper som ifrågasätter judendomens existensberättigande. I inget annat fall agerar kyrkan på samma sätt.

Det mest problematiska är nog kyrkans stöd för BDS-rörelsen, som vill att världens länder ska bojkotta den judiska staten. Svenska kyrkan borde hålla sig för god för att ge sitt stöd till bojkotter av judar. Vi är många som trodde att det skulle vara omöjligt att över huvud taget argumentera för något liknande efter andra världskriget.

Att kritisera Israel är inte konstigt. Få länder har så intensiva inrikespolitiska debatter som just den judiska demokratin, som lever i ett hav av fientligt inställda diktaturer. Att ensidigt välja ut just Israel som måltavla för ständiga angrepp är orimligt. Inga andra konflikter, som nästan alla kräver oerhört många fler offer, ägnas ett liknande intresse från Svenska kyrkans sida.

Kyrkans historia av förföljelse av oliktänkande borde vara ytterligare ett argument för att ändra inställningen till Israel och Mellanöstern. Engagemanget för fred är positivt men måste bygga på saklighet och rättvisa. Israel är en modern demokrati där alla de värden som Svenska kyrkan säger sig stå för respekteras. Israel är det enda landet i regionen, där sexuella minoriteter och anhängare av alla religioner kan leva tillsammans i trygghet.

En ”öppen folkkyrka” kan inte ha som ett av sina mål att världens enda judiska stat ska bojkottas och isoleras från omvärlden. Det är dags att tänka om.

Mats Fält

Vice ordförande, Vänskapsförbundet Sverige-Israel

Artikeltaggar

AntisemitismDebattIsraelJerusalemSvenska kyrkan

Läs vidare