Vi vill bygga en socialt hållbar kommun

Debatt
PUBLICERAD:
Det är mycket tal om den nya översiktsplanen i Karlstad nu, skriver Per-Inge Lidén.
Foto: Helena Karlsson
Bygg en stad där fattiga och rika, barn och unga, nysvenskar och gamla Karlstadsbor lever sida vid sida och möts. På riktigt. Det kräver tuff planering, skriver Per-Inge Lidén.

Det är mycket tal om den nya översiktsplanen i Karlstad nu. Riktlinjerna dras upp för hur kommunen ska utvecklas fram till 2050. Inte i teorin. Utan på riktigt. Ibland kan man känna att mycket av debatten blir rätt teknisk.

Därför har vi i arbetsmarknads- och socialnämnden jobbat hårt med översiktsplanen och vill skicka med till åtta viktiga inspel som berör utvecklingen av vår kommun. Tankar som hela nämnden står bakom.

1. Bygg en stad där fattiga och rika, barn och unga, nysvenskar och gamla Karlstadsbor lever sida vid sida och möts. På riktigt. Det kräver tuff planering. Enklare och billigare bostäder ska in i medelklassens områden. Och tvärtom. Och ungdomar ska få vara delaktiga när beslut om ett område ska fattas.

2. Vi måste lyfta de områden som redan finns. Att varsamt höja kvaliteten på det vi har. En del av det kan handla om att lyfta kulturen och dess mötesplatser.

3. Ge rum för tonåringar och våra unga. De behöver trygga mötesplatser där de kan få vara med bra vuxenkontakter. Det kan handla om idrottsplatser och fritidsgårdar – men också rum och utrymme för de som inte är så föreningsaktiva. I våra tätorter och stadsdelar – men också i stan.

4. Det behöver planeras för särskilda boenden från början när nya stadsdelar planeras. Det kan handla om äldreboenden, socialpsykiatri, ungdomar med särskilda behov eller boenden för missbrukare. Dessa människor finns – och kommer bli fler i en växande stad. När sådana boenden planeras i efterhand blir det ibland debatt med närboende. Rita in dem från början i stadsplaneringen.

5. Bostad först är en viktig verksamhet i kommunen. Det handlar om att vi vill erbjuda boende för personer som fortfarande lever i missbruk. Ingen ska leva på gatan. Det har visat sig framgångsrikt att börja med bostad och med den som utgångspunkt jobba med fler problem i livet. Det går inte att sova i en trappuppgång och ta tag i sitt liv. Här behöver bostäder ges tillbostad först – och andra sociala behov – i nya bostadsområden. Villkora tomträtter och byggrätter med att bostadsbolaget måste avsätta en viss procent till sociala behov genom socialtjänstens försorg.

6. Det offentliga Karlstad behöver samverka när det gäller lokaler i nya stadsdelar. Skola, vård, socialtjänst, fritidsgårdar... Kanske kan vi vara tillsammans och dela på lokalkostnader. Enklare. Billigare. Smartare.

7. Civilsamhället är viktigt. Vi har alltid haft folkrörelser, föreningar och organisationer som byggt hus och tagit plats i samhället. Kommunen bör föra en tydlig dialog med civilsamhället och ge plats för deras hus i stadsplaneringen.

8. Jobb och bostäder hör samman. Entreprenörskap gynnas av att folk kan bo, leva och jobba i samma tätort/stadsdel. Idéer och entreprenörskap gynnas av lokala nätverk och möjligheter. Verksamhetsmark, affärer, restauranger och kontor för tjänsteproduktion bör finnas där folk bor. Tryggheten blir större när människor rör sig i ett område både på dagtid som på kvällen. Ge rum för arbetsplatser och boende i samma område.

Karlstad är en fin kommun att bo i. Med den generösa och värmande solen som symbol. Tillsammans tror att vi kan skapa en kommun som ger människor ett ännu bättre liv.

Per-Inge Lidén (MP)

Ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden, Karlstad

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.