Notan för nedlagd kärnkraft

Ledare
PUBLICERAD:
Karlshamnsverket är elräddaren i nöden.
Foto: Johan Nilsson/TT
Elpriserna slår nya rekord och mycket pekar på att det kommer bli värre. Energipolitiken lägger krokben för klimatet, ekonomin och människors vardagsliv.

Elpriset i södra Sverige har aldrig varit högre än nu, även om man räknar med de kalla vintermånaderna. Elhandeln varnar också för att de höga priserna kommer att bestå under den kommande vintern (SVT 16/9). Elräkningarna lär skjuta i höjden när elbehovet ökar.

Det stora underskottet på vatten för vattenkraften är en bidragande orsak. Därtill blåser det dåligt inte bara i Sverige, utan i hela EU. I Sverige producerar också kärnkraften mindre än tidigare, men det beror mer på politiska beslut än på naturen.

Även om Sverige än så länge nästan bara har billig och fossilfri produktion så sipprar prisbilden från Europa över till Sverige och lyfter elpriset. Därför har oljekraftverket i Karlshamn driftsatts igen och denna gång på den högsta produktionsnivån sedan 2011 (Sydöstran 16/9).

Elpriserna är faktisk så höga i stora delar av Europa att det har seglat upp som en viktig politisk fråga, rapporterar Ny teknik (14/9). Tyskland håller på att avveckla kärnkraften och nu betalar tyska elkonsumenter några av Europas högsta elpriser. Tyskland är dessutom ett av de länder i världen som använder mest kol.

Historiskt sett har Sverige haft en god och stabil elproduktion som hållit nere koldioxidutsläppen. Kärnkraften och vattenkraften, med komplement av vindkraften har skapat stabilitet i energisystemet. Elförsörjningen är klimatvänlig till skillnad från andra europeiska länder, där fossila bränslen som olja, brunkol och gas är bärande element i elproduktionen.

Att upprätthålla produktionen av billig och fossilfri elektricitet är i dag inte möjligt om vi plockar bort kärnkraften ur ekvationen. I framtiden lär vi behöva importera dyr och smutsig elektricitet i större omfattning.

Det går naturligtvis att bygga ut vindkraften, men till vilket pris? Att oljekraft eller importerad kolkraft fyller vakuumet när det inte blåser? Det är varken realistiskt eller lämpligt att en nyckfull energikälla ersätter en av två baskällor i energisystemet, som levererar fossilfri el, när vi samtidigt skall elektrifiera allt från industrier till bilar.

Trots detta har regeringen skapat en så pass stor osäkerhet för kärnkraften att Vattenfall i dagsläget inte kan bedöma möjligheten att återstarta fyra reaktorer efter 2025 på grund av osäkerheten i slutförvarsfrågan. Sveriges besatthet vid att fokusera på förnybart istället för fossilfri produktion håller på att lägga krokben på klimatet och vår elförsörjning.

Att oljekraftverket i Karlshamn är driftsatt redan i september skvallrar om att det kommer bli värre innan det blir bättre. Om det alls blir bättre. Det kommer klimatet, ekonomin och du som elkonsument betala priset för.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.