Fast omsorgskontakt ger höjd kvalitet

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Det ger den äldre en trygghet att veta vem man ska vända sig till när man har problem eller önskemål, skriver Gösta Frödin (L).
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT
Att möta en person med utbildning inom äldreområdet är viktigt och ger ökade förutsättningar för att få kunniga råd och rätt hjälp och därmed ökad trygghet, skriver Gösta Frödin.

Barbro Westerholm (L) lämnade över sin utredning om ”Fast omsorgskontakt i äldreomsorgen” till regeringen i november 2020. Helt i enlighet med denna och Januariavtalet lägger nu regeringen fram en proposition om just detta till riksdagen. En fast omsorgskontakt kommer att höja kvalitén i äldreomsorgen och ge förutsättningar för ökad trygghet för de äldre som får stöd genom kommunernas äldreomsorg.

Det ger den äldre en trygghet att veta vem man ska vända sig till när man har problem eller önskemål. Det är ju också en person som omsorgstagaren lär känna och som känner till mig som person och vilka speciella problem och önskemål just jag har. Precis som utredningen föreslår skall omsorgskontakten ha undersköterskekompetens. Att möta en person med utbildning inom äldreområdet är viktigt och ger ökade förutsättningar för att få kunniga råd och rätt hjälp och därmed ökad trygghet.

I dag är det brist på undersköterskor i många kommuner, men pengar avsätts nu i budgetarna de närmaste åren för att öka utbildningen av just undersköterskor. Detta är också ett viktigt steg för att höja kvaliteten i omsorgen. Coronapandemin har på ett övertydligt sätt visat på behovet av just detta!

Till exempel får många omsorgstagare möta alltför många omvårdnadspersoner under en vecka. Ofta handlar det om 15 eller till och med över 20 olika personer. Vidare är den äldres självbestämmande alltför litet när personalen följer ett minutschema som kan vara svårt att ändra. Det ger alltför litet utrymme för att tillgodose det som den äldre upplever som allra viktigast för stunden. Ytterligare är det ofta svårt för kommunen att få tillgång till läkarmedverkan i den utsträckning och på de villkor som det upplevs vara behov av.

Allt detta är problem som behöver finna en lösning och som är viktiga för att den äldre ska känna ökad trygghet med den omsorg som hen får del av. Detta är också problem som Liberalerna lyfter i det dagliga politiska arbetet och i valprogrammen. En fast omsorgskontakt för alla omsorgstagare är en hörnsten i arbetet att öka kvalitet och trygghet inom äldreomsorgen! Barbro Westerholms utredning har lagt grunden för detta arbete!

Gösta Frödin (L)

Gruppledare i Arvika och medlem i Liberala Seniorer

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.