Skydd till de som behöver det

Ledare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard vill strama åt.
Foto: Claudio Bresciani/TT
Personer som har fått skydd i Sverige men sedan besöker sitt hemland skall kunna bli av med uppehållstillståndet. Det borde inte vara kontroversiellt.

När personer med svenska uppehållstillstånd evakuerades från Afghanistan uppstod diskussioner om det är rimligt att kunna besöka eller semestra i sitt hemland man sökt skydd från. Det väcker frågan om vi verkligen ger uppehållstillstånd till rätt personer, som Moderaternas migrationspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard uttryckte det i Ekots lördagsintervju (18/9).

Moderaterna vill därför nu att uppehållstillstånd som grundar sig på skyddsskäl skall kunna återkallas i fler fall och att Migrationsverket skall prioritera ärenden om återkallelse. Redan i dag är det möjligt att återkalla tillståndet om en person medvetet lämnat oriktiga uppgifter eller utelämnat omständigheter som haft betydelse för utgången. Samtidigt finns det krav om att det måste finnas synnerliga skäl om man haft uppehållstillstånd i mer än fyra år. Det är denna bestämmelse M vill ta bort – en bestämmelse som försvårar återkallandet om man ljugit om sina skyddsbehov.

Kravet på synnerliga skäl innebär att vistelsetiden och anknytning till Sverige skall beaktas innan tillståndet återkallas. Det har sin grund i humanitära skäl, men i praktiken belönar man den som ljugit och lyckats dölja det under en längre tid. Om man har ett skyddsbehov och inte kan söka eller nyttja skydd i sitt hemland skall man få uppehållstillstånd. Båda kraven skall vara uppfyllda.

Att få uppehållstillstånd och sedan resa tillbaka till sitt hemland som man sökt skydd från talar emot att man har skyddsbehov eller inte kan få skydd inom hemlandet. Om grunden till uppehållstillståndet är felaktigt skall det naturligtvis återkallas, oavsett om det har gått ett eller fyra år.

Sverige kan inte erbjuda alla en fristad, men de vi hjälper bör vara de som behöver det allra mest – inte den som ljugit om ett skyddsbehov. Att resa tillbaka till det hemland man nyss sökt skydd från är en signal som bör tas på allvar och utredas. Om för få kontroller görs eller möjligheterna att dra tillbaka tillstånden är för små riskerar det att urholka förtroendet för asylsystemet.

Trots vissa risker kan det dock finnas skäliga anledningar till varför man under en kort och begränsad tid väljer att återvända till sitt hemland, till exempel för att ta ett sista farväl till en nära släkting. Att kategoriskt återkalla uppehållstillstånd är inte vad M föreslår.

Det hindrade dock inte Centerpartiet från att fördöma M:s utspel med hänvisning till att man måste känna en trygghet när man har flytt undan krig och förtryck (Sveriges Radio 18/9). Men den som har ett faktiskt skyddsbehov behöver inte oroa sig så länge man har en skälig anledning till varför man lämnar sin fristad och trygghet. Känner man oro kan man avstå från att lämna Sverige. Svårare än så behöver det inte vara.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.