Insändare: Vi storsatsar på Hammarötrafiken

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
”I och med tidtabellsskiftet i december storsatsar vi på Hammarötrafiken, alltså 900-linjenätet, vilket innebär att bussarna mellan Karlstads och Hammarös kommuners centrum kommer att gå oftare och snabbare”, skriver Markus Bergman, trafikchef regionbuss, Region Värmland, i ett insändarsvar.
Foto: Peter Bäcker

Svar till ”Trogen bussresenär”, NWT 29 september

Tack för ditt engagemang och för ditt inspel. För att skapa utrymme till att utveckla och förbättra kollektivtrafiken, med vårt mål att fler ska resa hållbart, behöver vi hela tiden utvärdera och analysera trafiken och se på var efterfrågan och resandeunderlag finns och var statistiken kan konstatera att väldigt få reser. När vi efter ett antal år utvärderat resandet med linje 900 från Skoghall till Bergvik/Ikea kan vi konstatera att den trafikambition som vi har haft inte motsvarar den faktiska efterfrågan. Det har varit för få resande. Samtidigt finns det områden och sträckor som har betydligt större potential och större efterfrågan dit vi nu behöver flytta resurser. Vår ambition om att du ska kunna resa kollektivt består och här binder vi nu samman och skapar synergier mellan Värmlandstrafik och Karlstadsbuss. Du kommer fortsatt, precis som du skriver, att kunna ta bussen till Bergvik, genom att byta till Karlstadsbuss linje 1 eller 4.

Forskning, erfarenhet och kundundersökningar visar på framför allt två nyckelfaktorer för att man ska välja att resa med kollektivtrafik. Turutbud och restid. I och med tidtabellsskiftet i december storsatsar vi på Hammarötrafiken, alltså 900-linjenätet, vilket innebär att bussarna mellan Karlstads och Hammarös kommuners centrum kommer att gå oftare och snabbare. Både linje 900 mellan Skoghall och Karlstad och 901 mellan Lövnäs och Karlstad kommer att gå med 20-minuterstrafik under morgon och eftermiddag. Detta innebär i sin tur att bussarna mellan Jonsbol och Karlstad kommer att gå var tionde minut! Satsningen har varit efterfrågad och går att genomföra bland annat genom att linje 900, efter tidtabellsskiftet, inte längre trafikerar Bergvik. Jag önskar dig många fina resor även framöver!

Markus Bergman

Trafikchef regionbuss, Region Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.