Insändare: Bygg vindkraftverk nära bullriga storstäder

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Det är lite grann som att sila mygg och svälja kameler när man väljer att lokalisera vindkraftverk i glesbygden samtidigt som skogsägare hindras att bygga eller avverka om det kan finnas någon lav eller mossa, tycker insändarskribenten.
Foto: Christian Charisius
Igår kväll gick jag ner till Björnöflagans strand. Sjön låg spegelblank. Även om det var gråmulet avtecknade sig en orörd strandlinje så långt ögat nådde. Bergens siluetter avtecknade sig mot kvällshimlen. Ljusen lyste från något enstaka hus.

Tystnaden var total. Inte ett ljud från något vindkraftverk hördes och inte ett vindkraftverk störde utsikten utan det såg ut som det sett ut i långliga tider. Inte alltför sällan ser man både kungsörn och havsörn, fiskgjuse och ormvråk.

Jag vill göra det klart att jag inte är motståndare till vindkraft men det jag inte kan förstå är varför man i detta sammanhang inte värnar den ostörda naturen. Idag är tystnad och mörker alltmer sällsynta. Debatten angående skogen är livlig men varför ser man inte den miljöskada anläggandet av vindkraft åstadkommer och vilken bestående skada vindkraften förorsakar på ljudmiljön, på naturen och för djurlivet? Det är lite grann som att sila mygg och svälja kameler när man väljer att lokalisera vindkraftverk i glesbygden samtidigt som skogsägare hindras att bygga eller avverka om det kan finnas någon lav eller mossa.

Lägg vindkraftverken nära storstäderna, där förbrukningen av el är hög, och där det redan är bullrigt. Då slipper man också att dra långa ledningsgator. Så gärna vindkraft men på rätt ställe.

Katarina Hultkrantz

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.