Hoppa till huvudinnehållet

Mord är inget pojkstreck

Publicerad:
Fler i sluten ungdomsvård en oönskad konsekvens. Foto: Marcus Ericsson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

Nu är det klart att regeringen går fram med förslaget om slopad straffrabatt för de mellan 18 och 20 år. Det är bra, men det kan också ge oönskade konsekvenser.

Straffrabatten slopas nu för brott som har ett minimistraff på fängelse i ett år eller mer. Det gäller alltså grövre brott såsom rån, grov misshandel, grovt vapenbrott och våldtäkt. Därutöver skall det i framtiden inte krävas starkare skäl än normalt för att döma en ung myndig person till fängelse.

Det är en rimlig avvägning. I grunden finns det goda skäl till varför vi har straffrabatt för unga brottslingar. Även om myndighetsåldern är uppnådd innebär inte det att man är helt vuxen. Det bör ses som mer allvarligt om en äldre person med ett färdigutvecklat konsekvenstänkande begår ett brott än en yngre person som inte har det. Men det finns en gräns för när detta bör ha mindre betydelse. En sådan gräns är grova brott.

Samtidigt finns en grupp yngre personer under 18 år som begår allvarliga och grova brott. För denna grupp gäller som huvudregel att de inte döms till fängelse utan till sluten ungdomsvård som längst i fyra år. Eftersom regeringens förslag endast omfattar dem över 18 år finns det en risk att vi får en större grupp yngre våldsverkare och mördare i samhället. Gängen lär i större utsträckning utnyttja gangsterkulturen och lägga över uppdragen på de yngre som inte riskerar långa straff.

Generellt sett har skjutvapenvåldet bland minderåriga ökat och i gängkrigen är alltfler mördare minderåriga. Enligt Åklagarmyndigheten stod tio minderåriga åtalade för mord, mordförsök eller medhjälp till mord 2015, motsvarande siffra i fjol var 29 personer. Högst notering var 39 mordrelaterade åtal mot minderåriga 2019 (SvD 10/7).

Uttrycket att ”brösta en fyra för att bli en hundragubbe” illustrerar väl det faktum att en destruktiv gangsterkultur har befästs inom vissa områden i Sverige. Med detta menas att man är beredd att sitta fyra år i sluten ungdomsvård i utbyte mot att bli en fullvärdig medlem i ett gäng.

Trots att regeringens förslag i grunden är bra, lär de leda till en del oönskade konsekvenser. Därför hade det varit bättre om regeringen även hade tittat på hur man kan komma åt denna problematik innan man lade fram detta förslag.

Det skulle till exempel kunna handla om att döma fler minderåriga till fängelse. Den möjligheten finns i dag, men det sker nästan aldrig. Det skulle också kunna vara att titta på om sluten ungdomsvård verkligen är den bästa vårdformen för unga mördare. Kanske måste den anpassas och förlängas för att bemöta dagens våldsverkare. Men i grunden måste gangsterkulturen bekämpas. Annars kommer ungdomar ändå att stå på kö att ta någons plats i ett kriminellt gäng.

Gamla sanningar måste omprövas i ljuset av en ny verklighet. Det inkluderar även de yngre våldsverkarna.

Artikeltaggar

ÅklagarmyndighetenFängelseGängkriminalitetGrov misshandelGrovt vapenbrottKriminalvårdenLedareRånSISStraffUngdomarUngdomsvårdVåldtäkt