Insändare: Kyrkan måste vara inkluderande för att finnas kvar

Insändare
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Insändarskribenten Fredrik Svanberg besvarar en insändare med budskapet att ”man och kvinna hör ihop men inte par av samma kön”. På bilden syns paret Anton och Fredrik Svanberg.
Foto: Privat
Jag vill rikta ett stort tack för ditt engagemang och din insändare under signaturen ”Gud är Gud” som publicerades i NWT lördagen den 25 september.
Din insändare sätter nämligen fingret precis på varför Sörens (biskopens) ledarskap och ställningstagande är extremt viktigt i en organisation som Svenska Kyrkan om den fortsatt ska vara samhällsaktuell. Du med din tolkning är det nämligen inte.

Sören har en roll som både möjliggör och förpliktigar till att bidra till positiv samhällsförändring och än öppnare synsätt. Din insändare påvisar verkligen att Sören inte kan sitta på dubbla stolar i denna frågeställning. Ska våra kyrkorum finnas kvar, vara samhällsaktuella och skapa samhällsvärde måste de vara inkluderande i alla led. Det fina med grundläggande genomgående värderingar är att varken Sören eller övriga personer som är inblandade i prästvigning skulle riskera att behöva ha ”ett batteri av ja och nej-frågor”.

Jag tänker inte gå djupare in när det gäller extrema bibeltolkningar och guds ord. Jag kan bara konstatera med en snabb utblick i världen att olika personers individuella tolkning av bibeln kan få minst sagt förödande konsekvenser.

Jag förstår också att du som ägnat mycket tid åt djupgående bibelläsning kan ha undgått att lyfta blicken mot samhället i stort och därmed missat att kön definieras inte längre med vad som per automatik replikerar i mötande spegelbild. Varje enskild individ har numera sitt eget tolkningsföreträde om det yttre även speglar det inre.

Glädjande är att vi i alla fall verkar ha samsyn i en av dina meningar, nämligen att ”homosexuella varken är mindre värda som människor eller ska förföljas”. Skönt att den grundläggande värderingen är genomgående oavsett sexuell läggning. För mig är det en självklarhet.

Slutligen vill jag återigen rikta ett stort tack för att du på ett tydligt och konkret sätt visade upp varför debatten fortsatt är aktuell och att Svenska kyrkan har ett stort och viktigt arbete framför sig. Frågan är större än att luta sig mot föråldrade bibeltexter och en o-uppdaterad äktenskapsbalk.

Fredrik Svanberg

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.