Ökad brist på lastbilsförare kommer påverka samhället

Debatt
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Samhället är beroende av lastbilstransporter för att fungera. Men det kräver förare, skriver Per Broholm.
Foto: Bertil Ericson / TT
Rekryteringsbehovet är enormt inom åkerinäringen, både i dag och flera år framöver då transportarbetet kommer öka kraftigt, skriver Per Broholm.

Arbetsmarknadsutbildningarna som står för en betydande del av tillskottet av nya lastbilsförare har återigen strandat i en upphandling som har överklagats. För en bransch som behöver 50 000 nya lastbilsförare de närmsta tio åren är detta förödande. Vi vill se åtgärder som gör att utbildningsplatserna av nya lastbilsförare säkerställs och utökas.

Åkerinäringen är en utpekad samhällsviktig funktion. Vi levererar bland annat mat till affärer, mediciner till apotek och sjukhus, material till byggen och sköter snöröjning och sophämtning. Samhället är beroende av lastbilstransporter för att fungera. Men det kräver förare.

Rekryteringsbehovet är enormt inom åkerinäringen, både i dag och flera år framöver då transportarbetet kommer öka kraftigt. Som åkerinäringens branschorganisation har vi under flera år arbetat med att höja branschens attraktivitet och status för att få fler att utbilda sig till yrkesförare. Vår realityserie Svenska Truckers är ett bra exempel och något som verkligen tagit yrket in i de svenska hemmen och visat att det passar alla – tjej som kille. Detta arbete börjar vi nu se frukten av. Söktrycket är stort till landets utbildningar där varje utbildningsplats har fler än dubbelt så många sökanden.

I dag finns det tre stora vägar för att utbilda sig till yrkesförare; Gymnasieskolans fordons- och transportprogram, kommunal vuxenutbildning – Yrkesvux och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning. Varje utbildningsplats är viktig och vi har inte råd att gå miste om en enda. Utbildningsplatserna behöver i stället utökas rejält.

Att få vetskap om att upphandlingen till arbetsmarknadsutbildningarna än en gång strandat i en överklagningsprocess som innebär att dessa utbildningar pausas, är ett slag i magen på en bransch som skriker efter arbetskraft. Det skapar en osäkerhet hos åkeriföretagen och hämmar företagsutvecklingen. Eftersom dessa utbildningar står för så mycket som en tredjedel av landets utbildningsplatser får det stora konsekvenser. Samma sak hände vid den senaste upphandlingen då utbildningarna stod avtalslösa under 17 månader, vilket innebar att inga nya deltagare antogs under den tiden. Ett tapp som branschen fortfarande känner av.

Vi riktar oss till dig som riksdags- och kommunpolitiker och efterfrågar åtgärder som:

● minskar sårbarheten i större upphandlingar med få aktörer, likt den kring arbetsmarknadsutbildningarna, med anledning att undvika längre perioder av kraftigt minskad utbildning

● säkerställer att de avsatta anslagen till landets utbildningsplatser kan nyttjas varje år

● ökar antalet utbildningsplatser i den kommunala vuxenutbildning för att öka stabiliteten i kompetensförsörjningssystemet och för att fånga upp fler målgrupper än de som ligger under Arbetsförmedlingens ansvar

● ökar antalet utbildningsplatser i gymnasieskolornas yrkesprogram – Fordon och Transport

Per Broholm

Regionchef, Sveriges Åkeriföretag Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.