Människor vill bo i hus medan politiker vill bygga lägenheter

Signerat
UPPDATERAD:
PUBLICERAD:
Egnahemsrörelsen med flera ville bevara något av livet på landsbygden; en trädgård där man kunde odla och barnen leka, säger Lars Anders Johansson.
Foto: Helena Wahlman
Om man bygger bostäder som människor faktiskt vill bo i ökar chansen att de stannar längre, lär känna sina grannar och tillhör en gemenskap, säger Lars Anders Johansson.

Egnahemstanken är stark i Sverige. Under de senaste åren har flera undersökningar visat att mellan 60 och 70 procent av befolkning vill bo i fristående småhus. Politikerna tycker dock annorlunda och bygger oftare flerfamiljshus. Bara 20 procent av nya bostäder är småhus. Om bakgrunden till den här snedfördelningen kan man läsa i Lars Anders Johanssons aktuella bok ”Villaboendets idéer”, utgiven av Villaägarnas Riksförbund 2021. Svenska Nyhetsbyrån har talat med Lars Anders Johansson.

En stor majoritet av svenskarna vill bo i småhus med egen trädgård. Efterfrågan är stor vilket leder till hög skuldsättning och till att många bildar familj sent. Ändå bygger politikerna helst flerfamiljshus med lägenheter. Varför?

– Det beror mycket på tradition och ideologi. Historiskt var trädgårdsstaden och den modernistiska stadsplaneringen konkurrerande idéer. Båda var svar på hur man skulle lösa frågan om bostadsbrist när människor flyttade till städerna. Egnahemsrörelsen med flera ville bevara något av livet på landsbygden; en trädgård där man kunde odla och barnen leka.

– Modernisterna däremot ville skapa en ny människa genom att göra bostäder och stadsmiljöer rationella. De brukade likna bostäder vid maskiner som skulle fungera. I Sverige gjorde det ledande partiet, Socialdemokraterna, modernismen till sin ideologi. Därför präglades hela efterkrigstiden av modernistiskt byggande, som vi till exempel ser i förorternas miljonprogramsområden.

Men varför fortsätter vi bygga lådor i dag? Även borgerliga kommuner bygger ju gärna förtätade bostadsområden, utan trädgårdar och med lägenheter i modernistisk stil.

– I dag handlar det mycket om kommunal ekonomi. Kommunerna har planmonopol och har begränsade resurser att göra detaljplaner. Då föredrar de att samarbeta med en exploatör med ekonomiska muskler för att få ut många bostäder på så liten yta som möjligt snabbt. Om kommunerna skulle stycka av tomter till enskilda skulle det ta jättelång tid och inte ge tillbaka pengarna samma mandatperiod. Både kommunpolitiker och exploatörer gillar därför lägenheter som kan byggas och säljas snabbt.

Finns det inga argument för att bygga villastäder som politiker av i dag skulle kunna ta till sig?

– Småhusägare ger en stabil skattebas. Det blir också trevliga områden. Om man bygger bostäder som människor faktiskt vill bo i ökar chansen att de stannar längre, lär känna sina grannar och tillhör en gemenskap. Bygger man lägenheter som folk vill flytta ifrån, ja då ökar omsättningen på boende och kvar blir bara de utan resurser att ta sig därifrån. Det är ju den utvecklingen som setts i många modernistiska förorter.

Finns det några politiska partier som driver frågan om fler småhus med trädgårdar?

– Kristdemokraterna är de som tagit frågan på störst allvar. Riksdagsledamoten Larry Söder har tagit fram en rapport om ”Småhus för verklighetens folk”. Sedan tror jag att Moderaterna har börjat förstå att deras kommunala framgångar är beroende av villaområden. De börjar dock vakna sent. Innan har Moderaterna under lång tid gått i betongkoalition med Socialdemokraterna där byggbolagens intressen har varit överordnade de egna väljarnas intressen.

– Det kan vara roligt att nämna att Socialdemokraterna i Göteborg faktiskt driver frågan om fler småhus i traditionell stil. De kanske håller på och hittar tillbaka till före 1930-talet, då den egna täppan också var en dröm som socialdemokrater ställde sig bakom.

Men är det hållbart att bygga villastäder i dag?

– När det gäller marktillgång är det hållbart. Det finns uträkningar om att man skulle kunna bygga villor till en miljon människor bara i Stockholms län, utan att behöva ta på grönområden. Tättbefolkade länder som Danmark och Nederländerna har mer småhusbyggande än vi. Norge har högre andel småhusbyggande trots att det där är förbjudet att bygga på åkermark.

Men om man ser till klimatet?

– Trähus binder koldioxid. Och om du menar att det skulle leda till bilism finns det inget sådant självklart samband. Många av de tidiga villastäderna byggdes med kollektivtrafik som utgångspunkt. Sedan är det många människor som vill ha bil, precis som de vill ha hus. Men det är inte husen som orsakar bilarna. (SNB)

Mathias Bred

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.