Försvaret måste sättas främst

Ledare
PUBLICERAD:
Försvaret övar på Tofta skjutfält på Gotland.
Foto: Tobias Wallström
När Sveriges försvarsförmåga åter börjar byggas upp och militär närvaro stärks över landet ökar risken för lokala konflikter. Även om Försvarsmakten om möjligt bör undvika att störa människors vardag måste rikets säkerhet sättas främst.

Nya regementen upprättas på flera håll i landet som ett led i upprustningen av försvaret. Det har medfört en ökning av militära övningar som både blir fler och större. Förvisso är förstärkningarna betydligt mindre än vad som egentligen behövs. Men inverkan på lokalsamhället kring övningsområden har ändå blivit vanligare, vilket kan störa de boende och leda till osämja.

I exempelvis Göteborg har ökad övningsverksamhet begränsat möjligheterna att bygga Attefallshus i delar av skärgården (Sveriges Radio 13/9). Försvarsmaktens godkännande krävs nämligen för bygglov i områden som klassas som riksintressen.

Ett skäl till att vilja hindra nybyggnation är att fler boende försvårar för försvaret att få tillstånd för övningar. Om fler människor påverkas av buller riskerar verksamheten att begränsas eller helt förbjudas. Även enskilda och relativt små tillbyggnader kan i längden vara skadliga för försvarets förmåga (SVT 4/4).

En liknande konflikt gäller Tofta skjutfält på Gotland där övningsverksamheten har utökats, bland annat för stridsvagnar. Försvarsmakten vill inte tillåta ny bebyggelse kring övningsfältet eftersom fler boende än i dag hotar hela områdets miljötillstånd (SVT 14/10 2018). Detta trots att flera av grannar säger att de inte störs av skjutövningarna.

Oron är dock inte obefogad. Klagomål om buller har tidigare tvingat fram neddragningar i övningsverksamhet. Exempelvis begränsade länsstyrelsen i Västra Götaland år 2019 övningsflygningar med JAS Gripen för Skaraborgs flygflottilj F7. Detta eftersom motorljudet hade skrämt hästar på närliggande gårdar (SVT 2/3 2019).

Stärkandet av försvarsförmågan har även kolliderat med utbyggnaden av fossilfri elproduktion då försvaret har anklagats för att agera bromskloss mot ny vindkraft (SvD 25/6). De allt högre vindkraftverken riskerar att störa Flygvapnets övningar både över land och till havs. I synnerhet som svenskt stridsflyg måste flyga lågt för att undgå radar.

Konflikterna lär knappast minska i framtiden. För att inte skapa onödigt motstånd mot verksamheten bör naturligtvis Försvarsmakten visa hänsyn till lokala intressen och behov. Men i hög grad görs det redan. Trots de hårda anklagelserna har exempelvis endast sju procent av tillstånd för nya vindkraftsparker stoppats av försvarsintressen (Försvarsmakten 2/7).

Staten kan också göra sitt för att minska osämjan. Eftersom miljötillstånden tycks vara ett återkommande problem borde dessa ändras så att högre bullernivåer kan tillåtas kring militära övningsområden. På så vis skulle färre veton mot nybyggnation behövas.

Även om dialogen blir bättre och konfliktytorna minskar är det dock sannolikt att konflikter kommer uppstå ändå. Då måste försvarets intressen prioriteras. Saknas yttre säkerhet undermineras alla andra intressen.

Detta är en ledarartikel som uttrycker tidningens politiska linje. Nya Wermlands-Tidningens politiska etikett är konservativ.