Tjugo år med Sjukvårdspartiet

Debatt
PUBLICERAD:
Daniel Schützer (S) gillar att få rubriker, denna gång på Sjukvårdspartiets i Värmland bekostnad, skriver Marianne Utterdahl och Görel Hopman.
Foto: Tommy Andersson
Närvårdsenheterna i Säffle och Kristinehamn som vi efter tålmodigt arbete lyckades få igenom 2016 trots Socialdemokraternas massiva motstånd, har fallit ut mycket väl, skriver Marianne Utterdahl och Görel Hopman.

Daniel Schützer (S) gillar att få rubriker, denna gång på Sjukvårdspartiets i Värmland bekostnad. Han uppskattar inte de satsningar och utvecklingsarbeten som vi initierat och/eller genomfört i värmländsk hälso- och sjukvård. Det har vi gjort i samverkan med övriga partier i Värmlandssamverkan (Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet).

Vår gemensamma politik handlar nämligen om att utveckla och förändra utifrån befolkningens behov, och att skapa en vård där personal vill, väljer och orkar jobba. Det är så vi kan skapa kontinuitet och en nära vård. Att träffa olika läkare varje gång man besöker sin vårdcentral är förödande. Det går inte att tvångsanställa medarbetare. Vi behöver ett aktivt medarbetarskap, aktivt patientinflytande och en större helhetssyn på individens vårdbehov. Det finns en febril utvecklingsvilja i organisationen. Där det lyckas, ökar arbetsglädjen och rekryteringsmöjligheten starkt.

I politisk argumentation kan det synas som att enkla åtgärder skulle finnas som löser tillgängligheten. I goda, respektfulla samtal förstår vi alla att så inte är fallet. Samtliga sjukvårdspartier i landet har startat utifrån decenniers frustration kring hur den offentliga verksamheten misskötts. Hur ständiga nedskärningar och centraliseringar hackat sönder mycket av välfärden.

I år firar Sjukvårdspartiet i Värmland tjugo år. Det är tjugo år sen nedläggningar av två välfungerande sjukhus i länet initierades av dåvarande S-ledda styret. 2011 när vi tillsammans med övriga partier i Värmlandssamverkan tog över ledarklubban i landstinget stod vi inför en rejäl utmaning. Prognosen för medicinska behov och möjligheter samt tillgängliga resurser gapade rejält. Vi stod inför valet att göra rejäla nedskärningar eller att satsa på en genomgripande utveckling av hela vården, en förändring där värmlänningarnas behov stod i centrum.

I god samverkan med Värmlandssamverkan valde vi det senare. Vi insåg att detta var en långdragen och komplex men nödvändig utmaning. Därför togs en utvecklingsplan för framtida vård i Värmland fram 2015. Vi är på god väg. Organisationen har anpassats och i nuvarande Region Värmland har vi större möjligheter till utvecklingsresurser. Samverkan har stärkts. Glädjande är det mycket goda samarbetet med alla sexton kommuner i vårt initiativ om att inrätta Första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa i hela länet.

De mobila närsjukvårdsteamen i samverkan med kommunerna är jätteviktiga och skall utvecklas i hela länet. Närvårdsenheterna i Säffle och Kristinehamn som vi efter tålmodigt arbete lyckades få igenom 2016 trots Socialdemokraternas massiva motstånd, har fallit ut mycket väl. Nu utreds hur dessa kan utvecklas vidare tillsammans med den mobila närsjukvården och var vi lämpligen inrättar fler enheter i Värmland.

Värmlänningen har fått tillgång till fler fysioterapeuter på fler platser i länet och vi har nu också fått beslut på samarbete med leg naprapater och leg kiropraktorer samt naturunderstödd rehabilitering. Synd att inte Socialdemokraterna vill se den typen av utveckling. Vi har fortsatt ett oerhört stort fokus på vårdcentraler, barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatrins förstärkta bemanning, utbud och utveckling. Vi utvecklar också psykiatriambulanser. Det pågår en utredning om det är möjligt och lämpligt att erbjuda Vårdval psykiatri, där den kompetens som väljer att arbeta privat, ändå kan komma värmlänningarna till del.

Läs gärna om vad som pågår, och skicka in vad som är viktigt för dig, genom regionens webbplats www.regionvarmland.se/naravard. Tack till alla som aktivt medverkar i detta viktiga omställningsarbete! Tillsammans utvecklar vi Värmland!

Sjukvårdspartiets i Värmland regiongrupp genom

Marianne Utterdahl

Görel Hopman

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.