Polisen Jonny Thomann, Karlstads Wallander, berättar om mördarjakterna