Insändare: Höjda p-avgifter: ”Har inte hört ett pip från KBAB"

Insändare
PUBLICERAD:
Insändarskribenten vill veta när KBAB höjer parkeringsavgifterna och med hur mycket.
Foto: Helena Karlsson

Förväntar mig information från KBAB om hur mycket och när avgiften för parkeringsplatserna höjs. Har inte hört ett pip från KBAB om detta, som hyresgäst förväntar jag mig information snarast.

MM

SVAR DIREKT: Nya priser från 1 augusti 2022

Våra nya priser på parkeringsplatser kommer gälla från 1 augusti 2022. Vi har just påbörjat arbetet med att informera om höjningen. Vi startade med att sätta upp informationslappar i våra trapphus och på andra anslagsplatser i våra områden samt att information finns att läsa på vår hemsida kbab.se.

Under september och oktober skickar vi personligt brev till varje berörd hyresgäst. I det utskicket kommer bland annat information om den nya hyran vara med samt information om hur man ska göra om man vill behålla eller inte behålla sin plats.

Hör gärna av dig till Bobutiken eller bovärdarna om du saknar information så hjälper de dig gärna, kontaktuppgifter finns på vår hemsida.

Karin Jonsell

Avdelningschef för marknad och kund KBAB

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.