Demokratin behöver försvaras varje dag

Debatt
PUBLICERAD:
Jag kom hit med en idé om att i kraft av mitt ämbete uppmuntra till bred diskussion om hållbar utveckling och inte minst demokratiska utmaningar, skriver Georg Andrén.
Foto: Ida Myrin
Nu på måndag startar en viktig satsning på en länsgemensam demokrativecka där vi bjuder in till samtal och där lyssnandet står i fokus, skriver Georg Andrén.

Så satt jag där i domstolen. Den 2 februari 2016. Framför mig satt kvinnorna, ungefär 20 stycken, väl dolda under sina ”perajes”, ett tygstycke som används för att bära barn, eller som nu, skyla sitt ansikte i skam. Mittemot dem satt två militärer. Bistra med blicken stint fäst framför sig. Åhörarläktaren var full av folk och intill mig hade jag mina ambassadörskollegor.

Vi skulle strax få bevittna en historisk rättegång i Guatemala. En grupp kvinnor från byn Sepur Zarco hade väckt åtal mot de två militärerna för övergrepp de blivit utsatta för på 1980-talet. Deras män hade mördats, själva hade de blivit förda till en militärförläggning där de hölls fångna. På dagarna skulle de laga soldaternas mat, på nätterna våldtogs de. Dag efter dag, natt efter natt. I ett halvår.

Sedan dess har de levt med såren och inte vågat prata om det. Nu satt de här och ställde förövarna till svars. En av de mest känslofyllda dagarna i mitt yrkesliv, där jag blev smärtsamt påmind om att vår demokrati är något som behöver försvaras varje dag.

När jag kom till Värmland var det med stor nyfikenhet och iver. Jag kom hit med en idé om att i kraft av mitt ämbete uppmuntra till bred diskussion om hållbar utveckling och inte minst demokratiska utmaningar. Demokrati är något som måste levas. Varje dag. Vi måste alla ta vårt ansvar och för att det ska vara möjligt krävs att vi blir lyssnade till och tagna på allvar. Var och en. Flickor och pojkar. Kvinnor och män.

Min första vecka mötte jag länets kommunledningar. Jag fick en fråga om vad jag skulle vilja uppnå under min tid som landshövding. Ett fördjupat samtal om demokrati och vårt ansvar som beslutsfattare var mitt svar. Till min glädje blev gensvaret genast positivt. Mindre än ett år senare hade vi alla, 16 kommuner, regionen och länsstyrelsen, var för sig skrivit på en demokratideklaration där vi åtar oss att arbeta för en stärkt demokrati. Nu på måndag startar en viktig satsning på en länsgemensam demokrativecka (demokrativarmland.se) där vi bjuder in till samtal och där lyssnandet står i fokus.

Så vad hände efter rättegången? De två militärerna dömdes skyldiga till brott mot mänskligheten och då mer specifikt våldtäkt, sexuellt slaveri och systematiskt mördande av kvinnor och flickor i den väpnade konflikten. De dömdes till sammanlagt 210 år i fängelse. När domen lästes upp ställde sig kvinnorna upp och tog av sig sina sjalar. Åhörarläktaren fullkomligt exploderade i glädjerop. Dessa kvinnor visade ett enastående mod. De förmådde lämna skammen bakom sig, byggde upp sitt rättsfall och med domstolens hjälp visade de för resten av världen att det lönar sig att ta kampen och stå upp för sina rättigheter.

Vad det ytterst handlar om är vikten av ett demokratiskt system där var och en blir respekterad och där alla känner sig delaktiga.

Georg Andrén

Landshövding, Värmland

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.