Hoppa till huvudinnehållet

Varför ska man rösta på Kristdemokrater i Svenska kyrkan?

Publicerad:
Vi samlar kristna demokrater inom Svenska kyrkan som vill främja en levande kyrka med fokus på familjen, ekumeniken och människovärdet, skriver Stig-Arne Persson. Foto: Johan Nilsson/TT

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller skribenternas egna uppfattningar.

De frågor vi driver är att verka för en levande kyrka med ett rikt diakonalt arbete och gudstjänstliv, samt undervisning och mission, skriver Stig-Arne Persson.

Kyrkan ska ha ett självklart miljöperspektiv och sträva efter en hållbar utveckling, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Det ska vara en bra balans med bevaransvärd gammalskog som skyddas. Att bruka skogen är att genomföra åtgärder som ger långsiktig avkastning. Utvecklingen ska fortsätta med kontinuitetsskogsbruk i områden med speciella krav, t ex där det finns sociala hänsyn. Fler områden behöver avsättas för rekreationsändamål. Krav på ekonomisk avkastning ska kombineras med god miljö- och naturvård.

Vi i nomineringsgruppen Kristdemokrater i Svenska kyrkan, för en Levande kyrka (KR) vill arbeta för en levande kyrka, där ett gott och hållbart förvaltarskap är en av grundstenarna. KR är en fristående nomineringsgrupp och eget kyrkligt förbund som inte styrs av någon partistyrelse eller extern kraft. Vi samlar kristna demokrater inom Svenska kyrkan som vill främja en levande kyrka med fokus på familjen, ekumeniken och människovärdet.

Vi är en partipolitiskt obunden nomineringsgrupp. De frågor vi driver är att verka för en levande kyrka med ett rikt diakonalt arbete och gudstjänstliv, samt undervisning och mission. Vi har Fem- frågor som vi lyfter som speciellt viktiga. Fem står för familj, ekumenik, ekonomi, mission och människovärde.

Så skriver du en debattartikel

De beslut som tas i Svenska kyrkan ska kunna förankras i Bibeln. KR anser att kyrkans unika tillgång och bidrag i mötet med människor är och måste vara Kyrkans herre, den uppståndne Jesus Kristus. Att människor vänder sig till kyrkan i samband med viktiga och livsavgörande händelser som, dop, konfirmation, vigsel och begravning är ett uttryck för den samhörighetskänsla och det förtroende som finns för Svenska kyrkan. Vi vill inte att kyrkan reduceras till en serviceinrättning för kyrkliga riter och ritualer.

Svenska kyrkan har i dag en unik och viktig roll i samband med kriser och katastrofer. KR anser att det är en viktig uppgift för kyrkan att tillsammans med andra organisationer arbeta för en effektiv beredskaps- och jourverksamhet i kris och katastrofsituationer.

Många människor lider i dag av ensamhet och isolering, av sjukdom och psykisk ohälsa. KR anser att kyrkan har en viktig uppgift i att bidra till att förebygga ohälsa, inte minst genom att ta in människor i sin gemenskap, som är särskilt utsatta och i behov av stöd. Underlätta alla människors möjlighet till delaktighet och medverkan i församlingens skiftande verksamheter, oavsett språkliga, funktionsmässiga, psykologiska eller andra barriärer.

Svenska kyrkan har på nationell nivå en viktig roll att hjälpa varje församling att systematisera, synliggöra och sprida information och kunskap om utanförskap och funktionsnedsättning/funktionsvariation.

Namnet Kristdemokrater i Svenska kyrkan, för en Levande kyrka (KR) anknyter till vår nomineringsgrupps ideologiska ursprung i den kristdemokratiska rörelsen i världen, en rörelse som bygger på den kristna människosynen och etiken, kristna socialetiken och som har en stark ekumenisk karaktär. I Svenska kyrkans beslutsfattande organ signalerar detta att vi känner ett särskilt ansvar för att aktualisera viktiga socialetiska och ekumeniska frågor.

Stig-Arne Persson

Vålberg, stiftskretsordförande

Susanne Engstad Clarke

Arvika, förbundsordförande

Kjell Gillberg

Karlstad

Jan-Åke Jansson

Dals-Långed

Kandidater från KR till kyrkomötet och stiftsfullmäktige

Artikeltaggar

BegravningBeredskapDebattDopGudstjänsterJan-Åke JanssonJesusKonfirmationKristendomKyrkovaletNaturskyddSkogSkogsbrukSusanne Engstad ClarkeSvenska kyrkanVigslar